Modernizace železniční stanice Česká Lípa

Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje, proto modernizace zásadně ovlivní dopravu v regionu. Kromě výstavby nového nádraží a obnovy historické budovy budou revitalizovány i některé návazné úseky tak, aby se na nich mohla zvýšit rychlost vlaků. V okolí stanice umožní zvýšit rychlost vlaků až na stokilometrovou rychlost a v dalších úsecích ve směrech na Děčín, Jedlovou, Liberec a Bakov až na 120 kilometrů v hodině. Instalací nového zabezpečovacího zařízení se zvýší bezpečnost železničního provozu nejen ve stanici, ale i na okolních tratích.
Stavbu v hodnotě jedné miliardy korun provádí stavební společnost Skanska – modernizace zahrnuje realizaci nové nádražní budovy, podchodu a signalizačního systému. Skanska rovněž opraví dva mosty a vybuduje 19 železničních přejezdů a 32 výhybek na úseku dlouhém 33 kilometrů. Na stavbě Skanska využívá systém BIM, jehož pomocí se kontrolují návaznosti a kolize v rámci stavebních objektů a stavby. Informační model slouží také pro geodetické práce, pro simulace průběhu výstavby a pro řízení stavebních strojů.

Nové nádraží bude zhruba o 250 metrů blíž městu. Historická budova z konce 19. století patří Českým drahám a byla ve špatném stavu. Součástí zakázky je rovněž její oprava, po které bude sloužit pro umístění technologií zabezpečovacího zařízení. Ta umožní řídit provoz na okolních tratích na dálku z dispečerského stanoviště, od čehož si SŽDC slibuje snížení počtu zaměstnanců ve stanici a s tím spojené snížení nákladů a zároveň i zvýšení bezpečnosti provozu. Stanice byla rozlehlá a nepřehledná, navíc rozdělená na dvě nesouvislé části – přestavbou se obě části propojily. Nový podchod k nástupištím bude pod celým kolejištěm a spojí tak obě části města až dosud rozdělené železnicí.

Jednotícím architektonickým prvkem nové nádražní budovy je využití fasádních materiálů na vnějších i vnitřních podhledech, na některých stěnách a na přístřešcích nástupišť, na opláštění výtahových šachet a podhledech v podchodu. Pro všechny tyto části bude použitý deskový materiál na bázi tvrzených pryskyřic opatřený dřevodekorem. Objekt je navržen jako obdélníková budova s plochou střechou o rozměru 31,4 x 11,8 m, kolem ní částečně obíhá lem tři metry širokého zastřešení. Ze strany od města slouží jako zastřešení vstupu a přístřešek pro cestující autobusem, směrem ke kolejišti jako zastřešení nástupiště. Z jižní strany se k objektu přimyká vstup do podchodu. Ačkoli se jedná o dva samostatné objekty, zastřešení vytváří pohledově jeden celek. Fasády jsou řešeny kombinací plných ploch a prosklených částí.

Hana Vinšová
Článek vyšel v časopise Materiály pro stavbu 1/2017


Investor: Správa železniční dopravní cesty
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s.; projektový manažer Vladimír Mikeš; koordinace BIM pro infrastrukturní projekty Josef Žák 
Termín: prosinec 2015 – srpen 2017
Stavební náklady: 1 006 416 679 Kč bez DPH

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*