Město Benešov vyhlásilo výběrové řízení na městského architekta

Město Benešov vyhlašuje výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury a urbanismu, tedy na post městského architekta.

Funkce předpokládá práci přibližně osmdesát hodin měsíčně, a to pro potřeby města i veřejnosti, a řadu dalších činností, jež jsou včetně ostatních náležitostí vypsány v zadání výběrového řízení. To je zveřejněno také na webových stránkách města Benešov. Budoucí městský architekt musí být buď autorizovaný architekt, autorizovaný urbanista, případně obojí, požadovaná praxe v oboru činí pět let. Zájemci mohou přihlášky posílat, či přinést do 31. 12. 2016 do podatelny benešovské radnice.

Výběrové řízení na městského architekta je plánováno jako dvoukolové, přičemž uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, předloží seznam referencí. Vybraný uchazeč se nebude z důvodu střetu zájmů moci zúčastňovat architektonických soutěží vyhlašovaných městem, ani provádět projektovou činnost pro cizí subjekty na území Benešova a jeho místních částí.
Výběrové řízení proběhne dne 16. 1. 2017 od 9:00 v kanceláři vedoucího oddělení investic, a to na základě předchozího pozvání.

Případní zájemci o toto výběrové řízení se mohou informovat u Mgr. Jitky Adamové, vedoucí oddělení investic Odboru rozvoje města a správy majetku.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*