Městská buňka se zelení (City Cell Prototype)

(ČTK) – Brno umístilo na Malinovského náměstí buňku se zelení, která hospodaří s dešťovou vodou a najednou až 15 lidem nabízí posezení a úkryt před sluncem. Realizace modulu vyšla Brno zhruba na půl milionu korun, uvedla dne 22. srpna 2018 Kateřina Gardoňová z tiskového oddělení magistrátu. Pokud se prototyp mobiliáře se zelení osvědčí, může ho město dát podle náměstka Martina Andera (SZ) i na jiná místa.

Lidé by mohli městskou buňku připodobnit k altánku se zelení nebo k zastíněným lavičkám pod konstrukcí. „City Cell Prototype, nebo-li městská buňka se zaměřuje na hospodaření s dešťovou vodou, která je ze střechy svedena do nádoby biofiltru,“ uvedla Gardoňová. Voda se postupně dostává k rostlinám umístěným v květináčích a zavěšených na stěnách buňky. „Zeleň na konstrukci a v biofilstru ochlazuje okolí, produkuje kyslík a zachycuje nečistoty. K ochlazení mikroklimatu přispívá také odpařování vody z biofiltru,“ objasnila Gardoňová.

Obdobnou technologii lze aplikovat ve větším měřítku, proto by bylo možné mít v budoucnu i dešťové zahrady fungující na principu biofiltru. „Pokud se prototyp ozeleněného mobiliáře v centru města osvědčí, můžeme už příští rok umístit další kusy třeba na náměstí Svobody, Zelný trh nebo Dominikánské náměstí, kde se lidé na velkých rozpálených plochách potřebují skrýt před sluncem a ochladit,“ řekl Ander.

Město k instalaci buňky přikročilo kvůli extrémnímu suchu a vedru. Spolupracovalo na tom s organizací Veřejná zeleň města Brna a platformou Next Institute, která sdružuje architekty a urbanisty a věnuje se adaptacím měst na změnu klimatu.

Doplněno Stavbaweb:
Město Brno spolu s Veřejnou zelení města Brna a platformou NEXT Institute testují na rozpálené ploše Malinovského náměstí tzv. městskou buňku, která ukazuje, jak doplňovat do města potřebnou ochlazující zeleň a přitom dobře hospodařit s dešťovou vodou. 
NEXT Institute je výzkumnou platformou v architektuře a urbanismu, která se dlouhodobě věnuje problematice adaptace měst na změnu klimatu a v roce 2017 navázala spolupráci s městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna. Cílem této iniciativy bylo otestovat možnosti tzv. adaptačních opatření, která vycházejí ze strategií zpracovaných městem.
NEXT Institute společně s architektonickým studiem KOGAA vyvinul prototyp CCP (modul městské buňky), který umožní testovat vybrané technologie pomocí tzv. pop-up, tedy dočasné, instalace. Tyto technologie prezentované na prototypu lze následně převést do trvalých opatření nebo rozsáhlejších projektů.
City Cell Prototype (tzv. městská buňka) se zaměřuje na hospodaření s dešťovou vodou, která je ze střechy svedena do nádoby biofiltru. Ten za pomoci své skladby, osazených rostlin a stromů čistí vodu od nečistot. Voda je po filtraci přečerpána do zásobní nádrže, odkud je vedena systémem kapkové závlahy k dalším rostlinám, které jsou umístěny ve speciálně navržených květináčích zavěšených na stěnách buňky. Zeleň umístěná na konstrukci a v biofiltru ochlazuje své okolí, produkuje kyslík a zachycuje nečistoty. K ochlazení mikroklimatu přispívá také odpařování vody z biofiltru.
Provozovatelem prototypu je Veřejná zeleň města Brna a na jeho realizaci se podílela firma ConWe, s. r. o., ve spolupráci s AdMas. Realizace modulu městské buňky vyšla město na zhruba půl milionu korun.
Zdroj: www.brno.cz
Zdroj foto: www.brno.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*