Městská knihovna v Písku

Rehabilitace konstrukcí bývalé školy a její revitalizace pro potřeby knihovny vytvořila možnost přetvořit tyto prostory pro knihovnu. Díky jejich skladbě, návaznosti a vybavení je tu navíc možné provozovat také přednášky, projektové dílny, různé typy kroužků včetně technických a řemeslných dovedností, počítačových kurzů, vzdělávacích her pro všechny věkové kategorie.

Z městské knihovny tak vzniklo skutečné centrum celoživotního vzdělávání. Nutnost stálého a opakovaného kontaktu s vývojem především v oblasti přírodních a technických věd a informačních technologií se neobejde bez komparativního studia nejen v češtině, ale přinejmenším v hlavních světových jazycích.
 
Objekt základní školy byl očištěn od dodatečných přílepků, stavebně upraven a s ohledem na zajištění skladových prostor, umístění kavárny a zajištění druhého požárního úniku také přistavěn pro potřeby provozu jednotlivých oddělení knihovny Písek. Kromě toho tu vznikly multifunkční vzdělávací prostor, kavárna, informační středisko a středisko pro spolupráci s partnerskými městy. Dále také komerční prostor s předpokládanou činností komunitního charakteru. Doplňkově bude přízemí skladového bloku využito pro archiv MÚ Písek.

Tisková zpráva
Městská knihovna v Písku obdržela nominaci v soutěži Stavba roku 2020, dále také Cenu předsedy Senátu parlamentu ČR v soutěži Stavba roku 2020

One Comment

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Toho, kdo vymyslel ty vytrčené skleněné desky na informačním pultu, kde bylo nutné na rohy umístit krytky z Ikea, bych rád poznal. Toho, kdo to schválil, také.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*