Multifunkční aréna Liberec

Název: Rekonstrukce a dostavba areálu městského stadionu v Liberci
Místo: Liberec, ulice Jeronýmova, Máchova
Investor: Město Liberec
Autor: Antonín Buchta, spolupráce na studii Lubor Trubka
Projektant: BFB studio, s. r. o., Štefan Bolcha, Vladislav Novotný, Jan Jirka Design, interiéry: Studio MOA, s. r. o., Martin Vrátník, Andrej Kozánek Hane — interiér, s. r. o., Hana Kubáčková
Hlavní dodavatel: stavební část — SYNER, s. r. o., technologie — WARMNIS, s. r. o.
Realizace: 09/2003-06/2005
Zastavěná plocha: 10 998 m2
Obestavěný prostor: 170 000 m3
Podlažní plocha: 21 000 m2
Počet diváků: celkem — 7031, hlediště — 5953, V.I.P. boxy — 605, restaurace — 40, galerie 4. NP — 403, invalidé — 30
Náklady: multifunkční hala — 550 mil. Kč sportovně relaxační komplex — 212 mil. Kč
Náklady v Kč/m2 podlahové plochy: 26 190 Kč/m2
Náklady v Kč/m3 obestavěného prostoru: 3235 Kč/m3
Základy: vrtané piloty
Konstrukce hlediště a ochozů: železobeton, prefabrik. nosníky a nosné stěny
Stropy: kombinace partek panelů a filigránových desek
Zastřešení haly: ocelové sloupy nesou příhradové vazníky a vaznice
Střešní plášť: měkčené PVC
Opláštění: systém DOMICO
Zdivo: obvodové — Porotherm, vnitřní — KB blok, sádrokarton
Podlahy: keramické dlažby FLOOR GRES, stěrky, textilní a pryžová podlahovina, tělocvična — pružná dřevěná
Tepelná ztráta domu: 1711 kW
Předpokládaná spotřeba tepla: 3766 MWh/rok
Autor fotografií: archiv autorů, Jiří EgertANTONÍN BUCHTA

Město Liberec již delší dobu uvažovalo o stavbě multifunkční arény, která by sloužila nejen Liberečanům, ale i návštěvníkům města. V září roku 2003 bylo rozhodnuto, že multifunkční hala bude postavena v areálu stávajícího Městského stadionu. Areál nabízel dostatek vhodných pozemků pro vybudování haly včetně potřebného předpolí pro přístupové komunikace a rozptylové plochy, parkoviště diváků, sportovců, resp. účinkujících a dopravní obsluhy haly. Přitom je blízko městského centra. Navíc umožňoval využívat vybudované zázemí a fungující sportovní plochy (zimní stadion, Svijanskou arénu, atletický stadion, tenisové kurty, travnatá hřiště, kuželkárny), z nichž některé vyžadovaly rekonstrukci.
Vlastní multifunkční hala s kapacitou 7000 diváků bude sloužit jednak jako zařízení sportovní (lední hokej, basketbal, volejbal, házená), jednak jako zařízení kulturní a společenské.
Definitivní dispoziční úpravy i hmota a vzhled budovy vykrystalizovaly až v samém závěru projektové přípravy. Objem stavby vycházel z požadované kapacity hlediště, základní tvar haly vyplynul ze snahy vytvořit tzv. „kotel“ s maximální možnou viditelností, kdy prstenec hlediště s obslužným korzem a nutným zázemím arény, tj. kapacitními WC a bufety, obepíná a kopíruje obvod ledové plochy.
Další stavbou areálu, která byla postavena proti aréně, je multifunkční sportovně rekreační objekt. Do prostoru takto vzniklé „ulice“ je orientován hlavní vstup arény s přístupem z parkovišť.
Situace Site Plan A — multifunkční hala, B — polyfunkční objekt (sportovní střelnice, bowling, kuželna, tělocvična pro sportovní gymnastiku a trampolínu, sál pro stolní tenis, sál aerobiku, v přízemí je umístěno šatnové zázemí pro lehkoatletický stadion), C — restaurace, D — rekonstrukce původního zimního stadionu

3. NP 301 hlediště, 302 boxy V.I.P., 303 restaurace, 304 zázemí catering 301 auditorium, 302 VIP boxes, 303 restaurant, 304 kitchen facilities
2. NP 201 vstupní hala, 202 divácký ochoz, 203 restaurace „klub“, 204 bufet „fun club“, 205 obchod „fun shop“, 206 bufety, 207 hlediště
1. NP 101 hrací plocha, 102 vstupní hala, šatna, 103 zázemí rolby, 104 šatna „A“ mužstva, 105 šatna, 106 zázemí gastro, 107 posilovna, 108 sklad, 109 vjezd, 110 strojovna chlazení, 111 strojovna VZT, 112 výměníková stanicePublikováno ve stavbě č. 6/2005

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*