Multifunkční hala u ZŠ v Praze-Suchdole

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.
Více informací o soutěži najdete na stránkách ČKA.

Soutěž přinesla zajímavé spektrum různorodých architektonických přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Všech deset týmů vybraných do užší soutěže o návrh přistoupilo k soutěžnímu zadání s maximální profesionalitou. Soutěžní návrhy prověřily realizovatelnost zadání v omezeném prostoru vytyčeného řešeným územím. Porota posuzovala předložené návrhy a vybrala z nich ty nejvhodnější s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách: kvalita komplexního krajinářského, urbanistického, architektonického a konstrukčního řešení včetně řešení propojení sportovního areálu ZŠ; řešení dopravní obslužnosti areálu; míra naplnění stavebního programu; soulad investičních a provozních nákladů předpokládaného architektonického návrhu.

Výsledky:
1. cena: ov architekti, s. r. o.
2. cena: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.
3. cena: ADR s.r.o.
Odměny:
Uznání poroty: KAVA s.r.o.

Další účastníci:
Jiří Richter, Kristína Richter Adamson, Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Ing. arch. Radko Květ
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
Ing. arch. Martin Feistner a Ing. arch. Jiří Hůrka
_____________

1. cena
ov architekti, s. r. o.

Autoři: Štěpán Valouch – ČKA 3488 (50 %), Jiří Opočenský (50 %)
Další spolupracující osoby: Jakub Neumann, Jan Stibral, Františka Podzimková, Martin Hložka

Anotace návrhu:
Cílem návrhu bylo přidat ke stávajícímu složitému školnímu areálu jednoduchý solitérní objem sportovní haly. Novou budovu propojuje se školou a sokolovnou krytá lávka. V místě napojení na budovu lávka přechází v pásové okno, které obepíná dokola celou stavbu. Zaoblené nároží podtrhuje provázání stavby a lávky i unikátní polohu stavby v nároží. Cihelný plášť odkazuje k původní suchdolské škole, antuce a solidní instituci na rozhraní starého a nového Suchdola.

Hodnocení poroty – klady návrhu:
  • navrhovaná budova je koncipována jako odpověď kvalitní architektuře staré základní školy z 30.tých let; tím, že tyto dvě budovy jsou v dialogu, uvozují celý areál, což je elegantní řešení urbanistické stabilizace bloku;
  • tvarové řešení obvodového pláště z tradičního materiálu;
  • dobře vyřešený veřejný prostor ulice a nástupu z něj do budovy;
  • jednoduchý a kvalitní architektonický výraz;
  • návaznost architektonického výrazu na architekturu v okolí;
  • i při umístění parkování pod budovou je dosaženo únosného objemu stavby vůči okolí;
  • vhodné řešení provozu sportovních ploch; propojovací krček není bariérou a vytváří „skybox“ s výhledem na areál i přilehlé okolí;
  • při optimalizaci návrhu řešení je možnost dosažení až pasivního energetického standardu;
  • odolný plášť z lícových cihel s nízkou náročností na údržbu;
  • parkování na vlastním pozemku pod budovou.
Porota doporučuje dořešit: 
napojení na budovu školy (do knihovny) a budovu sokolovny (do bytu); chybějící zádveří u vstupů; chybějící vnější stínění oken na jih a jihozápad.

Více informací a všechny další návrhy najdete na: www.suchdol-hala.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*