Muzeum Slovenských národných rád

Návrh rekonstrukce areálu muzea včetně vstupního nádvoří a zahrady reflektoval význam jednotlivých objektů, zároveň jsme chtěli zachovat jejich autenticitu. Prostor jsme se snažili umocnit jazykem současné architektury tak, abychom podpořili jeho kvality.

V historickém domě paní Kolényové štúrovci ustanovili první Slovenskú národnú radu, další dvě stavby jsou běžné rodinné domy bez významných historických prvků. Jedinečnou budovu vlastního památníku realizoval roku 1968 profesor Martin Kusý.
 
Každý z objektů má nyní jasně definovanou funkci – památník je opět památníkem, historický dům slouží jako muzeum a dva rodinné domy jako kanceláře.
Památník jsme v maximální míře obnovili do původního stavu, ale jeho vstupní hala se otevírá do zahrady novým proskleným otvorem. Estetické kvality fasády jsme zachovali, zároveň jsme posílili její fyzikální vlastnosti. Základním prvkem byly ocelové prosklené stěny o rozměrech 5,5 x 3,5 m. Ocelové rámy po letech zčernaly, zasklívací lišty a parapety z hliníku byly poškozené. Pro zvýšení tepelného komfortu v interiérech jsme tyto prvky vyměnili za hliníkové rámové konstrukce s izolačními trojskly. Proporce původních subtilních konstrukcí jsme se přitom snažili zachovat co nejlépe. Břízolitové omítky zůstaly v dobrém stavu, proto jsme tyto fasády nezateplovali.

Autorská zpráva

Investor: SNM Bratislava
Autoři: Martin Kusý st., Pavel Paňák, Mária Michalič Kusá, Viera Bolebruchová;
Architektonicko-výtvarné řešení expozice: Martin Kusý st., Pavel Paňák, Mária Michalič Kusá, Denisa Kubinová,  Jana Paňáková, Beáta Paňáková
Expozice: Eva Králiková, Alena Petráková, Gabriela Podušelová

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*