Na IPR vzniká nová Sekce rozvoje města

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) učinil zásadní krok a po vzoru zahraničních měst vytváří novou Sekci rozvoje města, která propojí územní a strategické plánování. Její organizační přípravou je od 15. ledna pověřen docent Tomáš Hudeček.

V současném systému městského plánování nejdříve vzniká strategický plán a na jeho základě pak plán územní, což je dlouhodobě teoreticky nefunkční koncept. IPR se tomu již v minulosti snažil částečně předejít, když pořizoval Metropolitní a Strategický plán souběžně, nicméně ne ve všech částech působí oba dokumenty harmonicky. Územní a strategické plánování má jít totiž ruku v ruce. „Ve velkých městech západní Evropy je již běžné, že strategické a územní plánování vzniká zároveň. Jedno bez druhého totiž v praxi dobře nefunguje. Cílem je usilovat o mnohovrstevnaté město, které myslí na funkčnost, estetiku a zejména na jeho obyvatele,“ popisuje vznik nové sekce Ondřej Boháč, ředitel IPR.

A co bude tato změna znamenat pro Prahu v praxi? Příkladem může být vznik nové čtvrti Bubny-Zátory, kdy je hned zpočátku třeba přemýšlet komplexně a nejenom z pohledu územního plánování. Nelze tedy pouze řešit, jak budou uspořádány budovy, jaká bude jejich výška či kudy povedou silnice. Zároveň je totiž nutné již ve fázi plánování přemýšlet nad dalšími strategickými ukazateli: Kolik škol bude zapotřebí, jaká bude kulturní náplň nové čtvrti, zda je naplánována dostatečná kapacita sportovišť či jaká je její ekonomická udržitelnost.

Přípravou a následným řízením nové sekce byl v otevřeném výběrovém řízení vybrán Tomáš Hudeček. Porota ocenila jeho schopnosti, vzdělání a zejména zkušenosti s rozvojem města z bývalých let. Územnímu plánování se věnuje i v jeho poslední třídílné knižní publikaci Řízení a správa města. Na toto téma bude mít Tomáš Hudeček na jaře sérii 3 odborných přednášek v CAMPu, v rámci kterých přiblíží i svoji vizi fungování nové sekce IPR.

Tomáš Hudeček
vysokoškolský pedagog, geograf, docent městského stavitelství a inženýrství a bývalý pražský primátor, již v roce 2011 inicioval a zahájil transformaci tehdejšího Útvaru rozvoje hl. m. Prahy na moderní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. V rámci své vysokoškolské praxe přednáší či vede výzkumnou činnost na nejvýznamnějších českých univerzitách (ČVUT, UK, VŠCHT, VŠE, VŠB-TUO). Je autorem či spoluautorem čtyř monografií a desítek odborných publikací.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*