Nádvoří Velehradu bylo zrekonstruováno

V pátek 16. listopadu byla slavnostně dokončena rekonstrukce ploch areálu baziliky na Velehradu. Investorem rekonstrukce, jejíž cena dosáhla necelých 82 milionů korun (bez DPH), je římskokatolická farnost Velehrad. Celý projekt obnovy areálu na Velehradě je realizován v rámci Integrovaného operačního programu a spolufinancován z 85 % Evropským fondem pro regionální rozvoj. Státní rozpočet České republiky přispívá 15 %.
Autorem architektonického řešení je PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY spol. s r.o. architekta Tomáše Šantavého (doplněno Stavbaweb).

Velehrad (zdroj: www.velehrad-iop.cz)
Rekonstrukce byla realizována v rámci projektu: Velehrad – centrum kulturního dialogu východu a západu, jehož cílem je vybudování moderní sítě provázaných společenských, vzdělávacích, kulturních a poznávacích služeb na území Velehradu.

Zakázka zahrnovala rekonstrukci ploch v celém prostoru bývalého kláštera, baziliky a přilehlého okolí, včetně rekonstrukce dotčených sítí, nových elektrických rozvodů, rozvodů vody, vybudování komunikací a oplocení. Zatímco převážně vydlážděná plocha před průčelím baziliky je určena k setkávání poutníků, travnaté plochy se zelení severně od baziliky byly zbudovány jako zóna pro odpočinek a relaxaci ve stínu. Dozděním objevených hradebních zdí je připomenuto středověké opevnění kláštera. Vznikla zde i dlouhá kamenná lavice k odpočinku.

Severní strana areálu byla uzavřena nově zbudovanou ohradní zdí s nikami, jejíž součástí se stala Kaple národů. Tento 68 m dlouhý objekt se skládá z devíti kaplí a potřebného zázemí a slouží liturgickým účelům poutníků z celého světa. Součástí stavby bylo osazení osmi restaurovaných barokních soch světců.
Protože celý areál je kulturní památkou a územím s archeologickými nálezy, veškeré výkopové práce byly prováděny pod odborným dohledem archeologů z firmy Archaia Olomouc. Byl proveden kompletní historický průzkum lokality, který odkryl např. původní ohradní zeď cisterciáckého kláštera ze 13. století. Zeď kláštera byla obnovena a bylo vymezeno pietní místo původního řeholního hřbitova.
Velehrad (zdroj: www.velehrad-iop.cz)
V podzemí barokní, na románských základech postavené baziliky, je lapidárium, jehož vstup byl v rámci zakázky rekonstruován, a to za respektování odkrytých archeologických nálezů. Byla tak například provedena konzervace a povrchová úprava středověkého kvádrového zdiva. V rámci zakázky byla rovněž restaurována kašna z 1. poloviny 18. století a další středověká kašna s plastikou ryb. Obě jsou nemovitými kulturními památkami. Restaurovány byly rovněž výše zmíněné barokní sochy osmi svatých. Opraveny byly omítky a štuky a repasovány byly zámečnické a truhlářské prvky. „Jsem velice rád, že můžeme pracovat na obnově tak významné kulturní památky, jako je Velehrad. Věřím, že zrenovované plochy budou sloužit stejně dobře jako multifunkční Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, na jehož rekonstrukci se naše společnost rovněž podílela,“ řekl Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel OHL ŽS, a.s. Česká republika.

Rekonstruováno nebo nově vybudováno bylo celkem 596 m2 komunikací, 9 482 m2 dlažeb, 458 m2 mlatové cesty a 2 348 m2 jiných cest. Zeleň pokrývá celkem 22 193 m2. Práce na rekonstrukci byly zahájeny 28. března 2011 a dokončeny 30. června 2012. Zhotovitelem byla OHL ŽS, a.s.
tisková zpráva

Doplněno Stavbaweb:

www.velehrad-iop.cz
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*