Návrh revitalizace areálu Křižanovy pily

Náš návrh řeší nové využití lokality, krajinářské a dopravní řešení areálu bývalé Křižanovy pily a území v okolí vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí. Navrhli jsme silnou a nosnou ideu, která je přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně průmyslového areálu. Citlivá regenerace, logická infrastruktura a nové vazby našeho návrhu vytvořily z neutěšené lokality důstojnou a vyhledávanou součást města.

Kromě infrastruktury, která usnadní a zpřehlední dopravní situaci v lokalitě, jsme navrhli také budovu městského úřadu, dopravní terminál se střešním parkingem, park a kompozici bytových domů se zelenými terasami a aktivními partery, kde jsou obchody, služby, restaurace a kavárny. Nová architektura svým měřítkem i půdorysným řešením navazuje na zástavbu sídliště Křižná. Vytvoří působivou bránu do města s přitažlivým veřejným prostorem.

Hlavní tepnou lokality, která nově spojuje vlakové nádraží a centrum území, se v návrhu stává pěší bulvár – lineární park propojující regenerovaný předprostor nádraží, nový dopravní terminál a předprostor městského úřadu s charakterem sympatického náměstí.

Zelené střechy a terasy, travnaté pásy s trvalkami a koruny stromů, které osvěžují veřejný prostor, pomáhají lokalitě vyrovnat se s klimatickou změnou a zároveň hospodařit s dešťovou vodou, která je v návrhu využívána jako zdroj zavlahování okolní zeleně.
 
Do nově navržené lokality šetrné k životnímu prostředí jsme zapojili i modrozelenošedé systémy. Spojují funkce související s hospodařením s dešťovou vodou spolu s vegetací a zpevněnými plochami v celek, který vytváří podmínky pro jejich spolupráci a přispívají k vytvoření zdravého a udržitelného prostředí.

Autorská zpráva
Projekt získal druhé místo v urbanisticko-architektonické soutěži
První místo obdržel v soutěži návrh architektů Miroslava Molla, Jiřího Příhody a Soni Stromšíkové – zde

Autor: MS plan s.r.o.: Jakub Mazur, Jan Novotný, Marek Stařičný, Michal Šourek

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*