Nemocnice Milosrdných bratří Brno — Pavilon akutní medicíny

Fotogalerie ke článku (5)

Nemocnice Brno

Nemocnice Brno

Nemocnice Brno

Nemocnice Brno

Situace

Situace

1 NP

1 NP

Řez příčný

Řez příčný
Celá fotogalerie (5)

Nemocnice Milosrdných bratří Brno — Pavilon akutní medicíny
Adresa: Polní 3, 639 00 Brno
Investor: Nemocnice Milosrdných bratří Brno a Statutární město Brno
Autoři: Aleš Burian, Gustav Křivinka
Spolupráce: Tomáš Jenček; Architektonická kancelář Burian — Křivinka,
Stavební řešení: Promed Brno, s. r. o., František Jakubec, Jiří Janoušek
Konstrukční řešení: JAPE-projekt, s. r. o., Jan Perla
Výtvarná spolupráce: Petr Kvíčala
Dodavatel: SKANSKA, a. s., region Brno
Hlavní stavbyvedoucí: Michal Reitoral
Termíny: projekt 2003, realizace 2005
Pavilon:
zastavěná plocha 1524,4 m2, obestavěný prostor 25 865 m3
Spojovací most:
obestavěný prostor 410 m3
Spojovací chodba:
zastavěná plocha 189 m2, obestavěný prostor 740 m3
Stavební náklady: 313,3 mil. Kč
Zdravotnická technologie: 112,4 mil. Kč
Interiér: 12,1 mil. Kč

Nosná konstrukce: železobetonový skelet vyzdívaný keramickými tvárnicemi
Konstrukce podlah: těžké plovoucí s povrchem dle účelu místnosti (marmoleum, antistatická podlaha, teraco, keramika)
Výplně otvorů: dřevohliníková okna a hliníkový fasádní systém
Izolace: minerální vlna
Střecha: plochá jednoplášťová, nevětraná s opačným pořadím vrstev a s pojistnou hydroizolací
Příčky: sádrokarton, keramické tvárnice (pouze v 2. PP)

Foto: Filip Šlapal


V říjnu 1996 byla navržena studie dostavby nemocnice, jejímž výsledkem bylo prvotní ztvárnění pavilonu akutní medicíny. Nedostatek místa a odstup od budovy konventu, požadovaný řádem Milosrdných bratří, nás vedl v roce 2001 k přepracování studie do dnešní podoby.
Pavilon je navržen v prostoru mezi stávajícím křídlem operačních sálů a výměníkovou stanicí. Zde jsou soustředěny prostorově i technologicky náročné části nemocnice: operační sály, ARO, JIP, centrální sterilizace, laboratoře, chirurgická ambulance a RTG diagnostika. Komunikační jádro nemocnice je v pavilonu umístěné tak, aby provozní vazby byly co nejkratší a vzájemně se nerušily. Spojovací chodba mezi chirurgickým pavilonem a stravovací částíi je na úrovni 2. PP a most mezi pavilonem a LDN v 1. NP. Nově organizován je příjezd a odjezd sanitek, a to v návaznosti na výtahy a čekárnu pro pacienty. Výškové členění novostavby je odvozeno od konstrukčních výšek historické budovy, aby komunikační vazby mezi ní a pavilonem byly bezbariérové. 4. nadzemní podlaží ustupuje tak, aby výškové navázání na stávající objekty a klášter bylo v jedné výškové hladině.
Architektonicky je pavilon rozdělen do tří částí. Spodní, zděná část budovy, je orientována rovnoběžně s ulicí Polní. Horní část je postavena kolmo k ulici a tvoří konzolu hluboko do nitra parcely nad nynější budovu výměníkové stanice. Třetí část tvoří poslední, ustupující patro pavilonu, jež obsahuje restauracií a prostornou pobytovou terasu. Protisměrné sestavení hlavních hmot budovy respektuje požadavek řádu Milosrdných bratří, aby horní patra pavilonu bylay ve vzdálenosti minimálně 25 m od budovy konventu.
Prostorová skladba objemů je záměrně robustní a podpořena změnou materiálu. Je komponovaná na dálkové pohledy z nábřeží řeky. Jistou agresivitu mohutné, devítimetrové konzoly zmírňují zaoblené rohy a sytě sametová barva skleněného obkladu, doplněného výraznými žlutými roletami. Šlechtěné omítky, smaltované sklo, kvalitní dřevohliníkové výplně otvorů našly zde své uplatnění nejen pro estetické kvality, ale i pro vysokou užitnou hodnotu.
Výstavba Pavilonu akutní medicíny je zásadní pro další rozvoj nemocnice. Soustředění specializovaných oddělení umožní rekonstrukci lůžkových oddělení v historických budovách nemocnice.

Publikováno ve Stavbě č. 6/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*