Nízkoenergetický dům Zilvar

Pozemek se nachází v okrajové části malé osady obklopené polem, loukami, lesy a je ideální pro relaxaci a odpočinek. Investor se rozhodl pro výstavbu víkendového domu, který je řešen jako jeden obytný prostor s dvěma galeriemi a v maximální míře komunikuje se zahradou. Svým atypickým tvarem otevírá výhledy na vzrostlý dub s jezírkem a přes terasu do centrální části zahrady.

Objekt se nachází na konci uliční řady a od otevřené krajiny jej odděluje několik vzrostlých stromů. Vegetace, přirozené jezírko na zahradě i okolní vesnická zástavba vedly k návrhu jednoduchého objektu s variací na šikmé střechy. Materiálově dům nevyčnívá, splývá s okolím, neupozorňuje na sebe, poskytuje příjemné prostředí svým obyvatelům a jejich dětem. Obklad z modřínových palubek s postupem času přirozeně stárne. Na fasádě dochází ke hře čtvercových oken, některých otvíravých, některých skrytých za dřevěnými palubkami a poskytujících rozptýlené osvětlení, případně v interiéru prostupujících knihovnou. Dům slouží převážně k odpočinku, četbě a jako útočiště dětí obyvatel.Obytný prostor společně s kuchyňským koutem tvoří jeden otevřený celek, který člení jen nábytek a v jižní části zvýšené pódium, které slouží jako relaxační zóna s výhledem do zahrady. Součástí tohoto prostoru jsou i schodiště na galerie. Z přízemí je přístup na venkovní krytou terasu, palubková podlaha je stejná vně i uvnitř a dochází tak k optickému propojení exteriéru s interiérem. Celý dům je s exteriérem propojen velkými prosklenými plochami – převážně s pevným bezrámovým zasklením, které zároveň zajišťují dostatečné prosvětlení interiéru.Konstrukce je sloupková z KVH profilů, z vnitřní strany byly obvodové stěny opláštěné deskami OSB v tl. 18 mm, z vnější strany dřevovláknitými deskami. Skladba stěny je difuzně otevřená. Střešní plášť je sbíjený fošnový, opláštěný OSB a dřevovláknitými deskami, stejně jako obvodové stěny. Vnitřní nosné stěny z KVH sloupků jsou opláštěné OSB deskami oboustranně. Příčky jsou řešeny v systému sádrokarton v tl. 100 mm jako jednoduché dvojitě opláštěné. Ve stěnách je izolace z minerální vaty v tloušťce 18 cm společně s 4c m DVD desky na vnějším opláštění. Do střechy je vloženo také 18 cm izolace, vnější opláštění 8 cm DVD desek a vnitřní opláštění 4 cm rovněž DVD desek. V podlaze přízemí je izolace v tloušťce 20 cm. Výplně otvorů jsou v dřevěném profilu s izolačním trojsklem v bezrámovém provedení. Fasáda má provětrávanou mezeru, pohledově ji tvoří fasádní palubky s lazurou. Obložení přechází plynule ve střešní rovinu a vytváří krytí pro fóliovou hydroizalaci střechy. Vnitřní stěny a stropy jsou obloženy překližkovými deskami, stěny v koupelnách a na WC keramickým obkladem.


Objekt je v nízkoenergetickém standardu, vytápění primárně zajišťují sálavé infrapanely, jako doplňková jsou tu krbová kamna. Pro přípravu TUV slouží bivalentní zásobník s možností napojení solárních kolektorů. Hlavní obytný prostor je prosklený velkými plochami pro využití solárních zisků v zimním období. V letním období jsou prosklené plochy kryty zastřešením terasy.
Autorská zpráva
Experimentální nízkoenergetická dřevostavba domu Zilvar byla oceněna čestným uznáním Grand Prix Architektů za rok 2014 v kategorii rodinný dům.

Nízkoenergetický dům Zilvar
Realizace: 2013
Autorský tým:​​ G. Kaprálová, P. Hričovec; spolupráce V. Donát, A. Betinová

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*