Nominujte osobnost na cenu Architekt roku 2021

Cenu získává každoročně architekt či umělec, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice, ať už vynikající architektonickou tvorbou či podporou kvalitní architektury.

Cena Architekt roku se snaží vyzdvihnout tvůrčí práci architektů a dalších odborníků, kteří se podílejí na vzniku kvalitní architektury, ale i občanskou angažovanost, a zároveň podpořit osvětu. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, publicisté i další osobnosti. V minulosti byli oceněni třeba umělkyně experimentující ve veřejném prostoru Kateřina Šedá, nebo popularizátoři architektury Adam Gebrian a Marcela Steinbachová. 

„Udělováním ceny Architekt roku chceme upozornit na význam a důležitost architektury a vystavěného prostředí pro náš každodenní život a rovněž na významnou roli architektů, kteří úroveň výstavby mohou ovlivňovat. V loňském roce se proto stal laureátem profesor Zdeněk Fránek, jehož více než třicetileté intenzivní působení na poli architektury se vyznačuje všestranností, vysokou kvalitou počinů, originalitou a v posledních letech také zájmem o ekologii,“ shrnuje Tomáš Kotrč, generální ředitel ABF, a. s., která cenu organizuje.„Jsem přesvědčen, že to, jak se v naší zemi cítíme, je do velké míry ovlivněno místní architekturou. Proto je nesmírně důležité, aby se o ní psalo, mluvilo a aby se ta kvalitní propagovala. Věřím, že cena Architekt roku nejen zvyšuje zájem o architekturu, ale zároveň oceňuje ty, kteří ji významně pozitivně ovlivňují. I z toho důvodu toto ocenění podporujeme a já sám ho řadím mezi ta nejprestižnější, která se v České republice udělují,“ říká Jan Hejhálek, vydavatel časopisu INTRO, který je hlavním mediálním partnerem.

Osobnosti nominované na Architekta roku posoudí odborná porota složená z laureátů předchozích ročníků (architekti Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Petr Hájek, Marcela Steinbachová a umělkyně Kateřina Šedá) a vybere z nich 3-5 finalistů, z nichž vzejde vítěz vyhlášený na slavnostním ceremoniálu 22. září 2021 na veletrhu FOR Arch, PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Porota se snaží o komplexní hodnocení přínosu nominované osobnosti, ať již z pohledu ochrany veřejných zájmů a rozvoje společnosti, profesní a morální integrity, vlivu na vznik kvalitní stavby či veřejného prostoru a krajiny, odborné úrovně práce či použití inovativních řešení apod. 

Podle slov architekta Zdeňka Fránka se jedná o cenu v naší zemi ojedinělou, která „svým zaměřením skvěle doplňuje mozaiku ostatních cen udělovaných za celoživotní dílo. Zatímco ostatní ocenění udělovaná státní správou či profesními organizacemi se zaměřují spíše na zhodnocení práce a staveb realizovaných v průběhu celého života, Architekt roku otevírá dlouhodobě prostor také pro aktuální výjimečné aktivity a počiny na poli architektury.“ 

Součástí soutěže Architekt roku je zvláštní cena Architekt obci, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se zásadním způsobem zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj dané obce. Soutěž Architekt obci také podporuje funkci městských architektů a má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů. Laureátem loňského ročníku soutěže se stal architekt Jaromír Kročák, který byl oceněn za mnohaletou profesionální práci architekta a podporu kvalitní architektury v regionu, především pak byla vyzdvižena jeho spolupráce se samosprávou města Soběslav. Nominace na ocenění Architekt obci 2021 posoudí odborná porota (Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Velička, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Jaromír Kročák, držitel ocenění Architekt obci 2020, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, a dále zástupce ABF, a. s.). Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2021 proběhne rovněž 22. září 2021 na veletrhu FOR Arch, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

SLOŽENÍ ODBORNÉ POROTY – ARCHITEKT ROKU 2021
Stanislav Fiala
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a Školu architektury na AVU v Praze. V devadesátých letech byl společníkem známého D.A. Studia, později ateliéru D3A, od roku 2009 je jednatelem společnosti Fiala+Nemec. Mnoho z jeho realizací získalo ocenění nejen u nás, ale také v zahraničí. V roce 2000 se dostal s administrativní budovou MUZO v pražských Strašnicích mezi finalisty prestižní evropské ceny za současnou architekturu Mies van der Rohe Award. Z nejvýznamnějších realizací z posledních let můžeme jmenovat Palác Špork v Praze, Palác DRN na Národní třídě v Praze, Golfklub Čertovo břemeno v Alenině Lhotě, výrazné jsou také jeho stavby pro společnost SIPRAL – továrna, sídlo a vzorkovna.

Zdeněk Fránek
Bývalý děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci (2012-2018) vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, poté působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační, výstavní a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Zámek ve Velkých Opatovicích (2007), Kostel církve bratrské v Litomyšli (2010), Kostel církve bratrské v Praze (2010), Energetická ústředna No. 6 Ostrava-Vítkovice (2012), CCC – Czech China Contemporary Galerie Peking (2013), Rodinný dům v Chorvatsku (2014), Výzkumné centrum Liko-Noe a hala Liko-Vo ve Slavkově u Brna (2015-2019) atd.

Petr Hájek
Absolvoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze a Školu architektury na AVU v Praze. V roce 1998 založil společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek ARCHITEKTI. Od roku 2004 působí jako pedagog na FA ČVUT, kde byl jmenován docentem (2010) a profesorem (2017). Založil a předsedou představenstva nadačního fondu na podporu umění a talentu Art-Now a zakladatelem Laboratoře Experimentální Architektury (LEA). Je autorem publikací Anastomosis, Diagramy 03 aj. Spisovatele Miloše Urbana inspiroval k napsání románu Urbo Kune (2015), který se odehrává v utopickém městě navrženém studenty jeho ateliéru na FA ČVUT.

Marcela Steinbachová
Absolvovala v roce 2003 Školu architektury Emila Přikryla na AVU v Praze, kde dokončila i doktorandské studium. Předtím studovala na VŠUP (obor architektura) a na Institutu základů humanitní vzdělanosti FF UK. V roce 2001 založila projekt Kruh, pořádající přednášky o architektuře, od roku 2007 působila jako odborná asistentka na škole architektury AVU, ve stejném roce založila architektonické sdružení Skupina. Je držitelkou několika ocenění za architekturu, např. Cena za výjimečný počin ČCA 2017. Podporuje vzdělávání v architektuře, podílela se na řadě publikací, spoluorganizuje Den architektury, je dramaturgyní festivalu Film a architektura, členkou redakční rady časopisu ERA 21, kurátorkou ročenky Česká architektura 2016-2017 atd.

Kateřina Šedá
V roce 2005 absolvovala AVU v Praze. Česká výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře, je autorkou mnoha sociálně koncipovaných projektů, které realizovala v České republice i v zahraničí. Autorka projektu na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách. K vytvoření samostatného projektu ji pozvali např. IHME v Helsinkách, SFMOMA v San Francisku či Tate Modern v Londýně. Její práce obdržela řadu ocenění, např. Cenu Jindřicha Chalupeckého, Magnesii Literu za publicistiku, titul Nejkrásnější české knihy roku a zahraničních cen např. Contemporary Art Society Award, Fluxus Award apod. Uspořádala desítky výstav, přednášek a vydala přes třicet publikací, v nichž detailně mapuje jednotlivé projekty.

ARCHITEKT ROKU – LAUREÁTI
2020
Zdeněk Fránek (za všestranný, inspirativní a v poslední době také ekologický přístup)
/ Čestné uznání 4AM / Fórum pro architekturu a média (za neutuchající zájem a nasazení při pořádání různorodých akcí)
/ Architekt obci 2020 Jaromír Kročák (za mnohaletou profesionální práci architekta a podporu kvalitní architektury v regionu)
2019 Stanislav Fiala (za Palác DRN a Palác Špork)
/ Čestné uznání Jana Kostelecká (za dlouhodobou podporu a propagaci architektury)
/ Architekt obci 2019 Milan Košař (za práci městského architekta Vysokého Mýta, Poděbrad a Ústí nad Orlicí)
2018 Petr Hájek (za rozšíření Centra současného umění DOX+)
/ Čestné uznání Dagmar Vernerová (za ročenku Česká architektura)
2017 Kateřina Šedá (za podporu sociálních vazeb ovlivněných architekturou)
/ Čestné uznání Martin Kupka (za rozvoj obce Líbeznice)
2016 Marcela Steinbachová (za propagaci architektury)
/ Čestné uznání Michal Škoda (za kurátorskou činnost v Domě umění České Budějovice)
/ Architekt obci Zdeňka Vydrová (za práci městské architektky Litomyšle a Tišnova)
2015 Adam Gebrian (architekt, za popularizaci architektury)
/ Čestné uznání Petr Volf (za publicistiku)
2014 Josef Pleskot (architekt, za Svět techniky v Ostravě)
2013 Antonín Novák (architekt, za Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži)

ZASÍLÁNÍ NOMINACÍ
Termín uzávěrky přihlášek Architekt roku 2021: 15. července 2021
Termín uzávěrky přihlášek Architekt obci 2021: 16. června 2021 
Pravidla nominací viz architektroku.cz, architektobci.cz  
 
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*