Norské peníze pro Jurkovičovu vilu v Brně

Zdá se, že brněnská Jurkovičova vila by se v blízké budoucnosti mohla dočkat generální rekonstrukce.

Moravská galerie v Brně je majitelem a správcem slavné památky na brněnské působení Dušana Jurkoviče od září roku 2006. Letos v červenci MG obdržela oficiální stanovisko Monitorovacího výboru Ministerstva financí ČR, že výbor projekt s názvem Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně doporučuje jako jeden z deseti svým norským kolegům k podpoře z takzvaných Norských fondů. Je to velký úspěch, protože, jak se 19. 7. 2008 vyjádřila pro ČT 1 Ludmila Lefnerová z Ministerstva financí ČR, žádostem, které byly v minulosti předloženy a schváleny Českou republikou, bylo s devadesátiprocentní úspěšností vyhověno.
Během několika uplynulých týdnů pověření pracovníci intenzivně pracovali na zapracování připomínek komise a vytvoření anglické verze. Konečná verze žádosti o grant byla 15. 8. 2008 odevzdána. Nyní se k předloženým materiálům vyjádří Kancelář finančních mechanismů sídlící v Bruselu.

„Vybudování Centra Dušana Samo Jurkoviče v architektově vlastní brněnské vile je jednou z koncepčních priorit Moravské galerie v Brně. Jsme nyní ve fázi, kdy se podpora tohoto projektu z takzvaných Norských fondů zdá být na dosah. Možnost čerpání peněz z tohoto programu by zajistila zejména efektivní uskutečnění našeho záměru v relativně krátké době. Vzhledem k tomu, že příprava projektu a proces schvalování žádostí je dost komplikovaný, chci poděkovat všem pracovníkům galerie za jejich nasazení a požádat je ještě o trochu trpělivosti. Veřejnosti pak mohu slíbit, že děláme všechno proto, aby vila byla v každém případě rekonstruována a zpřístupněna,“ říká ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný.
O „Norských fondech“ se v tisku hovoří trochu nepřesně. Nejde o zdroje Evropské unie, jde o Finanční mechanismy EHP a Norska (viz www.eeagrants.cz). EHP (Evropský hospodářský prostor) není totéž co EU. Jedná se o země tzv. ESVO (Evropského sdružení volného obchodu), mezi něž patří i severské státy, které do EU nevstoupily, tedy i Norsko a Island. Moravská galerie v Brně je v současné chvíli zařazena do 3. výzvy žádostí o granty z Finančních mechanismů EHP/Norska (tzv. Norské fondy), Uchovávání evropského kulturního dědictví — jedna z prioritních oblastí, pro které jsou granty určeny.
V případě kladného vyjádření by mohly být přípravné fáze rekonstrukce zahájeny na jaře příštího roku. Samotná vila s badatelským centrem a stálou expozicí by v tom případě mohla být zpřístupněna veřejnosti v závěru roku 2010.

VÝZNAM JURKOVIČOVY VILY
Vlastní vila Dušana Samo Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách (ul. Jana Nečase 2) je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek přelomu 19. a 20. století v Brně. Moravská galerie v Brně ji získala v roce 2006 a se tak stala správcem páté architektonicky pozoruhodné budovy určené k prezentaci výtvarné kultury. Završila tak své úsilí o vytvoření podmínek pro výzkum, péči a zprostředkování této oblasti v celé její šíři a rozšířením svého záběru na architekturu se stala jediným muzeem umění v České republice zabývajícím se výtvarným uměním zcela komplexně.
„Získání vlastní vily Dušana Samo Jurkoviče je nejvýznamnějším rozšířením Moravské galerie v Brně od počátku 90. let, kdy začala využívat část Místodržitelského paláce. Na rozdíl od tehdejší potřeby mít vůbec k dispozici adekvátní prostor pro prezentaci sbírek je hlavním motivem této akvizice upevnění a zpřesnění toho, čím bychom jako muzeum umění měli být, tedy dynamickou institucí s komplexním záběrem, využívající netradiční způsoby péče a prezentace kulturního dědictví,“ řekl u příležitosti převzetí vily ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný.
Jurkovičova vila (dokončena v roce 1906) je od roku 1965 zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Tato stavba je jedinečnou ukázkou uměleckého díla spojujícího prvky architektury, užitého umění, malířství, sochařství i lidové tvorby. Rovněž je ojedinělým příkladem uměleckého díla s pevnou vazbou na brněnskou komunitu umělců přelomu 19. a 20. století. Vila v současné době není přístupná veřejnosti.
Jurkovičova vila je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek přelomu 19. a 20. století v Brně. Spolu s realizacemi Jurkovičových návrhů na Pustevnách, v Luhačovicích a na zámku Nové Město nad Metují tvoří základ jeho dochovaného díla v České republice.


Zdroj: TZ Moravská galerie, 18. srpna 2008.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*