Nosná konstrukce

Fotogalerie ke článku (4)

Nosná konstrukce - celkový vzhled

Nosná konstrukce - celkový vzhled

Příhradová konstrukce

Příhradová konstrukce

Konstrukce rizalitu s příhradou

Konstrukce rizalitu s příhradou

Pohled z interiéru

Pohled z interiéru
Celá fotogalerie (4)

Převážná část nosné konstrukce objektu byla navržena a provedena jako železobetonový monolitický skelet.

Konstrukce je založena na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Spodní stavba byla v projektové dokumentaci navržena jako tzv. bílá vana, tj. bez sekundárních hydroizolačních vrstev, ale zhotovitel stavby inicioval změnu koncepce na tzv. hnědou vanu, tj. vodonepropustnou železobetonovou konstrukci v kombinaci s bentonitovými izolacemi. Stropní konstrukce jsou provedeny jako tenké desky se zesíleními, hlavicemi, nad podporami. Vykonzolovaná část konstrukce, která vytváří jakýsi límec ze třech stran objektu, byla navržena jako plechobetonové stropní desky, které jsou uloženy na ocelové stropnice mající podpory na obvodu betonového skeletu a na fasádě na průvlaku, který je uložen na třípatrovém příhradovém nosníku: pro vnějšího pozorovatele viditelného přes zavěšenou skleněnou fasádu. Ocelová konstrukce byla zvolena především z důvodu nižšího zatížení vlastní váhou. Podstatou návrhu ocelové konstrukce bylo nalézt jednoduché, staticky snadno čitelné schéma, které bude z estetických důvodů akceptovatelné pro architekty a pro investora, pro něj rovněž z hlediska ceny. A tak byl po zvážení různých variantních řešení zvolen příhradový nosník, který považuji za zcela banální statické schéma, mnohokrát využívané především v mostním stavitelství a při projektování nejrozličnějších druhů velkorozponových konstrukcí, avšak nepříliš používané v běžném pozemním stavitelství. Mám pocit, že v době, kdy v komerčním stavitelství zcela jednoznačně převažují z mnoha důvodů betonové nosné konstrukce, přináší objekt kancelářské budovy E-GATE s viditelnou ocelovou příhradovou obrubou určité osvěžení a doufám, že nejenom pro autory této stavby.

 

IVAN NĚMEC
Němec Polák, s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*