Nová budova Ostravské univerzity

Ostrava 11. listopadu (ČTK) – Ostravská univerzita (OU) ve Slezské Ostravě otevřela novou budovu Přírodovědecké fakulty. Je v ní zázemí pro výuku biologie, sociální a fyzické geografie, geoekologie a další přírodovědné obory a také specializované Centrum pro studium dopadů enviromentálních technologií na životní prostředí.
Autorem projektu je OSA projekt. (doplněno Stavbaweb)

Ostravská univerzita otevřela novou budovu Přírodovědecké fakulty
"Přírodovědecká fakulta si tím vytvořila dostatek kapacity nejen pro vzdělávání, ale zejména pro výzkum. Tato budova je určena pro výzkum v oblasti nových technologií a jejich dopadů na rostliny, živočichy a také na lidi," řekl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Studenti mají v nové budově k dispozici moderní laboratoře, učebny, je tam skleník, v podzemí zase laboratorní prostory, kde budou i zvířata. V budově je například laboratoř fyzikální chemie povrchů, laboratoř biochemických analýz a spektrálně optických metod nebo laboratoř molekulární biologie.

"Je tady řada velice specializovaných laboratoří. Výzkum je součástí mnohem širšího projektu regionálních center rozvoje vědy a výzkumu, na kterém pracujeme ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou,"
řekl rektor. "Technická univerzita bude zkoumat technické aspekty ekologických technologií, my budeme analyzovat dopady těchto technologií na životní prostředí, rozvoj lidí a zdraví obyvatel," dodal.

Mluvčí univerzity Eva Kijonková řekla, že stavba stála zhruba 180 milionů korun. Většinu zaplatilo ministerstvo školství, menší část samotná OU. "Výhodou bylo, že jsme si na zelené louce mohli vytvořit přesně takové prostory, jaké potřebujeme. Nyní získáváme prostředky na dobudování přístrojového vybavení," řekl Močkoř.

DOSTAVBA AREÁLU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY - zdroj: OSA projekt
Doplněno Stavbaweb:

Místo: Hladnovský kopec ve Slezské Ostravě, areál Ostravské univerzity
Objekt je součástí budovy přírodovědecké fakulty na Chittussiho ulici. Nová budova, takzvaná Chittussiho II je propojena se stávajícími objekty,
které v hladnovském areálu stojí.
Autorem projektu je
OSA projekt.

OSA projekt je projektantem dostavby areálu Ostravské univerzity v lokalitě Hladnov nacházející se v k.ú. Slezská Ostrava. V rámci II. etapy bude realizována výstavba objektů M a R. Bude provedena rekonstrukce posluchárny nacházející se ve 2.NP objektu Hladnovská 9 a drobné úpravy v objektu Hladnovská 7. Do nově vzniklých prostor, které budou provozně propojeny se stávajícími budovami budou umístěny výukové a laboratorní prostory katedry biologie přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o stavbu vyšší občanské vybavenosti jejíž realizace přispěje ke zkvalitnění podmínek výuky tří kateder přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
(zdroj: OSA projekt)

Reportáž ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout zde.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*