Nová budova Ústavu umění a designu ZČU v Plzni

Nová budova umožní přivést všechny obory Ústavu pod jednu střechu.

Investor: ZČU v Plzni
Autor: Jan Štípek
Předpokládaná realizace: 2009-2010


Nové sídlo ÚUD vyroste v severozápadní části univerzitního areálu v Plzni na Borech, vedle dílenské haly Fakulty strojní. V budoucnosti, po dotažení tramvajové trati na Borská pole, bude sloužit i jako druhý vchod do univerzitního areálu. K budově bude patřit i zahrada pro venkovní práci studentů a rozsáhlé parkoviště.
Moderní budova o rozměrech 98 x 40 m a výšce 11 m bude situována tak, aby do ateliérů dopadalo potřebné neutrální severní světlo. Bude se skládat ze dvou částí — třípodlažní s učebnami, zázemím pro pedagogy a vedení ÚUD a variabilně dělitelné haly, kde vzniknou dílny a ateliéry. Vedle ateliérů a dílen pro design, keramický design, grafické techniky apod. zde budou například filmové studio, animační studio, ateliér fotografie či počítačové laboratoře. Součástí budovy bude i malý divadelní sál a přírodní amfiteátr přístupný po odsunutí části jižní stěny budovy. Flexibilní vybavení umožňuje rychle měnit půdorys ateliérů a v případě založení nových oborů pro ně vytvářet potřebné zázemí. Studenti budou mít možnost pracovat též v rámci oplocené zahrady na východní straně budovy. Foyer budovy bude sloužit i jako výstavní prostor.

ÚUD funguje jako samostatný vysokoškolský ústav od 1. 4. 2004. V současné době sídlí v univerzitním areálu ZČU v Plzni na Borech a sdílí budovu s Fakultou aplikovaných věd a Fakultou strojní. Budova není primárně určena pro využití uměleckou školou, přesto se zde podařilo vybudovat kvalitní zázemí a špičkově vybavené ateliéry a dílny. Vzhledem k tomu, že se Ústav dynamicky rozvíjí a je na cestě stát se fakultou, vyvstala potřeba nových prostor a dalšího odpovídajícího zázemí pro nově vznikající obory. Současná dislokace ÚUD tento rozvoj neumožňuje. Nová budova umožní přivést všechny obory Ústavu pod jednu střechu a zajistí efektivnější komunikaci v rámci jednotlivých oborů i mezi různými obory a dále bezproblémové fungování jednotlivých ateliérů.
Stavba bude financována z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vlastních zdrojů ZČU.Podle: TZ Ústavu umění a designu ZČU v Plzni, (Ing. Stanislav Kodýtek).

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*