Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Fotogalerie ke článku (6)

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa

Nová Karolina, Ostrava. 1. etapa
Celá fotogalerie (6)

HELIKA, a. s. , v procesu rozbíhající se výstavby Nové Karoliny v Ostravě

Dne 6. 6. 2008 byla v Ostravě, v těsné návaznosti na historickou centrální část města, položením základního kamene zahájena výstavba jednoho z největších multifunkčních projektů developerské společnosti Multi Development a současně jednoho z největších současných projektů v regionu Ostrava, souboru staveb Nová Karolina. Na návrhu urbanistického řešení území s rozlohou cca 30 ha rozděleného do čtyř realizačních etap se významně podílela česká architektonická, projektová a inženýrská společnost Helika, a. s ., která je současně projektantem rozhodující části zahájené první etapy výstavby.
 
V rámci zahájené první etapy výstavby, která bude dokončena v roce 2010, vyrostou na území s celkovou rozlohou cca 15 ha kancelářský komplex (arch. Máslo a kol., spol. CMC) s přístupným atriem a podzemním parkingem, blok obytných domů (kolektiv architektů společnosti Helika pod vedením arch. Pospíšilové) s 210 byty, obchody a restauracemi v přízemí a dvoupodlažním parkingem, obchodně-zábavní centrum (nizozemská architektonická kancelář OMA) s více než 200 obchodními jednotkami včetně restaurací a kaváren, multikinem, fitness a parkingem pro 1100 vozů a zárodek nového náměstí (arch. Kryspin a kol., Helika) s podzemním parkingem pro cca 300 vozů. Náměstí bude dokončeno ve druhé etapě výstavby. Jednou z dominant nejen první etapy výstavby bude nová ocelová lávka pro pěší s výraznými nosnými oblouky  (arch. Eva Jiřičná, spol. EJAL) propojující obchodně-zábavní centrum západním směrem nad železniční tratí a rušnými komunikacemi s oblastí bývalého Ústředního autobusového nádraží. V rámci první etapy výstavby budou rovněž revitalizovány zachované původní průmyslové objekty Elektrocentrály a Ústředny (arch. Kryspin, arch. Sobota a kol., Helika), s jejichž využitím se počítá pro kulturu a zábavu.
 
„Start takto významné a rozsáhlé stavby je pro každého projektanta, který má možnost se na přípravě podílet, slavnostním okamžikem, ale opravdu jen okamžikem, neboť je nezbytné pokračovat v tvrdé práci na přípravě nezbytných projektových podkladů“, prohlásil Štěpán Šustr, hlavní inženýr projektu obchodně-zábavního centra ze společnosti Helika.
 
Rozhodující automobilová dopravní obsluha území bude zajištěna částečným napojením nově budovaných komunikací na ulici 28. října v místě stávajícího napojení ulice Poděbradovy, dále napojením na nově prodlouženou ulici Porážkovou a na jižní straně napojením přes místní komunikaci za Elektrocentrálou na most přes Ostravici. Napojení parkingu kancelářského komplexu a nové účelové komunikace bude do ulice Na Karolíně. Obsluha území hromadnou dopravou je řešena zatažením trolejbusové trati do nově prodloužené Porážkové ulice k obchodně-zábavnímu centru, dále zřízením nové tramvajové zastávky na ulici 28. října před kancelářským komplexem a také již přemístěnou autobusovou zastávkou v ulici Na Karolíně. Novou lávkou se bude možné během několika minut dostat na železniční stanici Ostrava — střed. V dalších etapách výstavby se počítá s vybudováním tramvajové trati vedené nově navrženým pěším bulvárem od ulice 28. října směrem k novému náměstí a pokračující jihozápadním směrem do oblasti Vítkovic.
 
„Samozřejmou součástí nově budované části města budou odpočinkové plochy se zelení doplněné vodními plochami, plocha pro sport a územím bude procházet také cyklostezka“, uvedl Ak. arch. Kružík, ředitel architektonické divize společnosti Helika.
 
„Na tomto projektu se kromě společnosti Helika podílí řada dalších projekčních, inženýrských a expertních kanceláří nejen z ČR. Významnou část projektu zaštiťují i ostravské kanceláře, zejména OSA Projekt, V a V  Elektroprojekce, INKOS OSTRAVA a Technoprojekt. Společnost Helika zajišťuje mimo jiné komplexní koordinaci veškerých projekčních a inženýrských prací v území“ zdůraznil Ing. Jaroslav Němeček, manažer projektu Nová Karolina ze společnosti Helika.
 
„Jeden z nejvýznamnějších projektů v ostravském regionu vzniká v úzké součinnosti developera, projektanta a Magistrátu města. Statutární město Ostrava zajišťuje nezbytné podmiňující investice zejména v oblasti dopravního napojení a inženýrských sítí. Koordinaci těchto podmiňujících investic s vlastním projektem Nová Karolina zajišťuje společnost Helika,“ dodal Ing. Jiří Voslář, zástupce ředitele společnosti Helika.
 
Společnost Helika se podílela již na přípravě urbanistického řešení území Nové Karoliny, dále zpracovala kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí pro první etapu výstavby včetně dokumentace EIA a zajištění všech potřebných územních rozhodnutí, vypracovala dokumentace pro stavební povolení na obchodně-zábavní centrum včetně podzemního parkingu, na blok bytových domů, na chráněné stávající objekty Elektrocentrály a Ústředny a také dokumentaci pro stavební povolení na území související se zprovozněním první etapy, tzn. nezbytné inženýrské sítě, komunikace a terénní a sadovnické úpravy. V rámci řešení první etapy výstavby se připravují i podmínky pro následné navázání dalších tří plánovaných etap. V současné době společnost Helika postupně zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitelů jednotlivých částí první etapy a provádí autorský dozor nad zahájenými pracemi. 

Tisková zpráva kanceláře Helika, a. s., srpen 2008 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*