Nová základní škola pro Uhříněves

V pátek 15. ledna vyhlásila Městská část Praha 22 užší jednofázovou architektonickou soutěž o návrh nové základní školy pro Uhříněves.

Zadavatel klade důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele městské části, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost zadavatele měla vytvářet vhodné a důstojné pracovní podmínky. Celková kapacita školy (počet žáků): 810.

Cílem soutěže je pro Uhříněves najít partnera, který bude svým komplexním přístupem hledat cestu k lepšímu školnímu prostředí. Architektonické řešení školy má vytvořit podmínky pro progresivní vzdělávací zařízení, které obstojí i v budoucnosti. Kromě tradičních metod bude ve škole kladen důraz na inovativní metody výuky.

S tím souvisí prolínání a otevřenost prostor, jejich případné propojení s exteriérem apod. Školní prostory by měly umožňovat větší variabilitu dle různých organizačních forem výuky, aktuálních potřeb školy a případně i dalších místních organizací.

Cílem zadavatele je získání přínosného návrhu školy, který spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náročností po celou dobu trvání životnosti objektu.

Kompletní zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele.

Zdroj: www.cbarchitektura.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*