Nové Adalbertinum v Hradci Králové — knihovna

Fotogalerie ke článku (9)

Celá fotogalerie (9)

Areál bývalé jezuitské koleje, dnes Nové Adalbertinum, se nachází v centru historické části města v Městské památkové rezervaci Hradec Králové. Společně s kostelem Nanebevzetí Panny Marie tvoří nepřehlédnutelnou dominantu jižní fronty Velkého Náměstí. Mohutná kvadratura budovy v sobě uzavírá dvojici dvorů oddělených středním příčným křídlem. Ambitová chodba (sala terrena), která spojovala sakristii kostela se středním příčným křídlem, tvoří nejstarší zachovalou část této historické památky.
Záměr zrenovovat a upravit toto spojovací křídlo bývalé jezuitské koleje pro provoz diecézní knihovny byl již od samého počátku součástí celkové koncepce obnovy budovy. V současné době jsou práce na tomto významném komplexu dokončeny. Areál slouží pro duchovní, pastorační a vzdělávací činnost, pro kulturně společenské akce a také pro ubytování a stravování.
Na základě zpracovaných odborných průzkumů a z nich vyplývajících doporučení byla provedena obnova jižního spojovacího křídla do podoby, jakou mohla mít tato stavba po přestavbě v první polovině 18. stol. Veškeré dodatečné nevhodné konstrukce, které znejasňovaly dispozici spojovací ambitové chodby mezi středním příčným křídlem a kostelem, byly sneseny. Zazděné arkádové oblouky byly znovu odkryty a otevřeny. Důležité stavební konstrukce, např. chybějící křížová klenba arkádového pole, byly doplněny a provedeny v původních technologiích.
Nevhodná střešní konstrukce byla odstraněna a nahrazena novým tvarovým řešením, které se přibližuje historické skutečnosti, tak jak je zachyceno na stropní desce z pol. 18. stol., umístěné v bočním oltáři kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Knihovna umístěná v tomto křídle tvoří samostatný ucelený provozní celek. Z tohoto důvodu bylo nutné provést komunikační propojení nezávislé na hlavní budově. Tento požadavek splňuje nově vložené ocelové schodiště, které prochází přes obě podlaží středního pavilonu a vytváří tak dominantní prvek celého interiéru. Vzhledem k velké konstrukční výšce v těchto podlažích bylo možné přistoupit téměř ke klasickému řešení knihovních prostorů, jak je známe z různých historických příkladů.

Dispoziční řešení
Přístup do knihovny je umožněn z vnitřních prostorů budovy a také přímo z Velkého náměstí nově vytvořeným vstupem ve východní části hlavního křídla.
1. nadzemní podlaží:
Na vstup z nádvoří v krajním ambitovém poli navazuje malá vstupní hala, ze které je přístupna vlastní knihovna. Hygienické vybavení a zahrada jsou na jižní straně budovy. Přízemí knihovny je rozděleno do tří samostatných prostorů, které respektují dodatečnou stavební úpravu spojenou se středním pavilonem. Ve střední části je pracoviště výpůjční služby. Přilehlá křídla jsou vyčleněna pro šatnu a pro studovnu.
2. nadzemní podlaží:
Centrální část je určena pro přijímání návštěv a pro pracovní jednání a je propojena s přízemím novým ocelovým schodištěm, doplněným o malý výtah na přesun knih. Prostory v přiléhajících křídlech jsou určeny pro pracovní depozitář a kancelář knihovníka. Hlavní depozitář knižního fondu, který je umístěn v samostatném prostoru kostela Nanebevzetí Panny Marie, je přístupný i z tohoto podlaží.

Konstrukce
Nosné konstrukce
- svislé: historické cihelné zdivo, zbavené nevhodných stavebních zásahů, maximální snaha o obnovu původního stavu;
- vodorovné: klenbové cihelné konstrukce zpevňované nebo provedené nové cihelné klenby — repliky původních, nové ztužující železobetonové konstrukce stropu a ztužující železobetonové pozední věnce.
Kompletační
- podlahy: 1. NP — větraná podlahová souvrství zajišťující odvlhčení spodní části stavby a nadzákladové části obvodového zdiva (aplikace nopových folií různých výšek vytvářející separační a odvětrávající vrstvu napojenou na ventilaci). 2. NP — podlahová souvrství na klenbových konstrukcích. Povrchová úprava podlah — keramická dlažba, dřevěné podlahy skládané;
- podhledy: tvarované sádrokartonové podhledy v místě nových stropních konstrukcí, omítky se štukovými prvky;
- výplně otvorů: dřevěné atypické výrobky stylově zpracované řemeslnou výrobou (okna, dveře, prosklené stěny);
- střecha: tradiční dřevěná konstrukce krovu se skládanou střešní krytinou z keramických tašek bobrovek;
- příčky: zděné, cihelné, použité především pro hygienické zázemí.


Adresa: Velké náměstí, 500 01 Hradec Králové
Investor: Biskupství královéhradecké
Architekt: ARN studio, spol. s r. o. — Jiří Krejčík
Architektonická spolupráce:
Vnitřní úpravy, interiér: Martin Pračka, Martin Janda
Venkovní úpravy 2. nádvoří: Hana Zachová
Stavební konstrukce: Trento, spol. s r. o. — Vladimír Janata, Miloš Pařízek, Zdeněk Mikulecký, Jaroslav Jakoubek
Statika: Jiří Starý
Elektrorozvody, větrání: Eramont Hradec Králové — Zdeněk Suchý
ZTI: Marie Trutnovská
Vytápění: Teplomont Hradec Králové — Miroslav Červený
Dodavatel: PSJ Jihlava, s. r. o., Jaromír Khail, stavební a montážní služby
Stavbyvedoucí: Vladimír Kucej
Interiér: Kovárna Martina Jandy, Osík u Litomyšle; Truhlářství Škrabal a syn, Vysoké Mýto; Truhlářství Smejkal, Hradec Králové; Truhlářství Podsztavek, Trnov

Studie: 1999
Projekt pro SP: 2000 (změna)
Realizace: 2000/2001
Zastavěná plocha: 175 m2
Zpevněná plocha: 930 m2
Hlavní užitná plocha: 238 m2
Vedlejší užitná plocha: 16 m2
Celková podlažní plocha: 254 m2
Celkový obestavěný prostor: 2140 m3

Stavební náklady
Stavba objektu HSV: 3500 tis Kč
PSV: 8500 tis Kč
Technická zařízení: 400 tis Kč
Venkovní úpravy: 1000 tis Kč
Vedlejší stavební náklady: 600 tis Kč
Celkové náklady bez DPH: 14 000 tis Kč
vč. DPH: 15 000 tis Kč
Náklady/m2 užitné plochy: 55 tis Kč
Náklady/m3 obest. prostoru: 6500 Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*