Nové metodiky pomáhají obcím plánovat veřejná prostranství a městům hospodařit s dešťovou vodou

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT vytvořilo průvodce plánováním proměny veřejných prostranství pro představitele menších obcí a metodiku věnující se udržitelnému nakládání s dešťovými vodami v městském prostředí. Obě publikace, které vznikly s přispěním Technologické agentury ČR, jsou volně dostupné na internetu, odkud si je už stáhlo několik tisíc odborníků a zástupců měst a obcí.

Certifikovaná Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí je výstupem tříletého úsilí týmu urbanistů a sociálních vědců ČVUT UCEEB pod vedením Ing. arch. Martiny Sýkorové a Mgr. et Mgr. Michaely Malé. Cílem publikace je poskytnout starostům a obecním zastupitelům možnost stát se rovnocennými partnery v dialogu s nezastupitelnými odborníky i úřady, mít vlastní vizi, dokázat zvážit výhody a nevýhody navrhovaných řešení a dělat informovaná rozhodnutí.  

Hlavní část metodiky pomáhá představitelům menších obcí zorientovat se v problematice veřejných prostranství pro následné jednání s odborníky i úřady, provází je krok za krokem procesem přípravy a formulace zadání studie a popisuje doporučené postupy při výběru zpracovatele.

Na tuto hlavní část navazuje několik příloh – první sada příruček popisuje základní principy kvalitního hmotného (architektonického) prostředí veřejných prostranství i způsoby a postupy, jak a proč zapojovat veřejnost a zjišťovat její potřeby. Druhá sada příruček obsahuje doporučený seznam kapitol zadání pro různé v metodice definované typy studií. „Věříme, že starostové a zastupitelé, kteří si tyto příručky prostudují a budou se jimi řídit, přispějí ke vzniku kvalitního veřejného prostoru naplňujícího potřeby obyvatel i návštěvníků obce,“ říká Mgr. et Mgr. Michaela Malá.

Metodika věnující se udržitelnému nakládání s dešťovými vodami v městském prostředí vznikla v rámci dvouleté spolupráce týmů ČVUT UCEEB pod vedením Ing. arch. Martiny Sýkorové a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v čele s Janem Macháčem. Publikace s názvem „Voda ve městě: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu“ provádí představitele měst přípravou, plánováním, realizací i údržbou opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu.

„Kvůli stále častějším projevům klimatické změny, kdy se střídají delší období sucha a přívalové srážky, si nejen akademická sféra, ale i zástupci samosprávy, státní správy i široká veřejnost uvědomují potřebu s dešťovou vodou lépe hospodařit – umožnit jí zasáknout se v místě jejího dopadu, po určitou dobu ji zadržet a dále ji využívat pro zálivku vegetace či kropení ulic v horkých letních dnech. Ve městech se však stále setkáváme se zažitým pohledem, jenž dešťovou vodu považuje za problém, který je třeba co nejrychleji vyřešit tím, že ji z daného prostředí odvedeme,“ říká Ing. arch. Martina Sýkorová.

Certifikovaná metodika je určena zástupcům měst, kteří chtějí nakládat s dešťovými vodami udržitelněji a pomocí tohoto přístupu podpořit i další městské systémy. Pomáhá zorientovat se v jednotlivých techničtějších i přírodě blízkých opatřeních HDV, popisuje jejich procesní prostup od povolení až po údržbu a poukazuje na pozitivní dopady opatření HDV i systému modré a zelené infrastruktury v měřítku celého města i jednotlivých veřejných prostranství.

Metodiky jsou ke stažení zdarma na www.vodavemeste.cz nebo www.atraktivniobec.cz

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*