Nové sídlo centrály společností GoPay a TERMS

GoPay v Plané u Českých Budějovic: sídlo milovníků technologií a jihočeských patriotů
Architekti Studia Perspektiv navrhli centrálu společností GoPay a TERMS nedaleko Českých Budějovic. Projekt administrativní budovy a úpravy areálu rodinného podnikání se řídí principy udržitelnosti, potřebami zaměstnanců a požadavkem na nenáročnou údržbu. Novostavbu architekti pojali jako pasivní čtyřpatrovou dřevostavbu, jež výškou dosahuje povoleného limitu pro tento typ budov u nás, čímž se zařadí mezi nejvyšší v Česku. Areál koncipovali tak, aby v něm klient mohl uplatnit svůj zájem o vývoj technologií a získávání i uchovávání čisté energie. V souladu s tím bude provoz objektu čerpat z obnovitelných zdrojů. Kromě kultivace okolí se komplex také částečně otevře veřejnosti a poslouží regionu, například řidičům elektromobilů, kteří si zde budou moci dobít své stroje. Začátek realizace je plánován na podzim roku 2020.

Klient architekty původně oslovil pouze s poptávkou řešení interiéru pro své administrativní prostory v betonové stavbě z prefabrikovaných dílců. „Dřívější návrh však podle nás nereflektoval očekávání klienta na reprezentativní sídlo této rodinné firmy. Společně jsme návrh diskutovali a po zhruba tři čtvrtě roce se dohodli na projektu celé stavby i s areálem, který by měl dostát představám klienta, inspirovaným také cestami za hranice,“ popisuje příběh vzniku projektu architekt Ján Antal.

Jedním z argumentů byla i finanční úspora. Díky kvalitnímu návrhu budovy nebude zapotřebí tolik investovat do přídavných dekorativních prvků v interiéru. V projektu Studia Perspektiv se to projevuje například odhalením nosné konstrukce – smrkového dřeva masivních CLT panelů a monolitického betonového jádra. Moderní střídmost zde vychází z praktické funkce každé součásti. „K návrhu jsme přistoupili s důrazem na efektivitu investice. Není tady nic navíc. Žádné pohledové obklady na stěnách. Kdybychom interiér navrhovali pro původní koncept budovy, museli bychom ji ještě jednou vystavět zevnitř‘,dodává jeho kolega, rovněž spoluzakladatel Studia Perspektiv, Martin Stára.

Proč se architekti přiklonili k nosné konstrukci ze dřeva, vysvětlují takto: „Analyzovali jsme rozpočet a uvážili to, jakým způsobem chce klient působit na své okolí. Důležitou se ukázala udržitelnost, které se v podnikání také věnuje. Dřevěné konstrukce v tomto ohledu vynikají, neboť mají nejnižší uhlíkovou stopu a vznikají z obnovitelných zdrojů. Jejich výstavba, kdy během 1–2 měsíců obvykle vznikne celá hrubá stavba, je díky své rychlosti šetrnější také finančně.“

Fasáda následuje funkci
V celku i v jemných detailech architekti navrhli líc budovy jako obraz každodenního života v domě. Omítka má být ukázkou poctivě provedeného řemesla a naznačovat vnitřní uspořádání rozdílem ve struktuře. Pod plochou střechou jsou situovány prostory přístupné zaměstnancům celého areálu k rekreaci – bistro, fitness a terasa, jež zvenku opticky odděluje hrubý reliéf stěn. Na první trojici podlaží, kterou zaujímají kanceláře, naopak odkazuje hladký povrch fasády. Dřevěnou povahu nitra budovy však její exteriér se zřetelem na nízkou údržbu reflektuje jen v detailech, dveřích a okenních rámech či výplních.

Interiér zdobí smrkové nosné konstrukce, dřevěné stropní podhledy a výplně otevíratelných okenních modulů. Také parapety, jež jsou v relaxačních zónách uzpůsobeny pro sezení, jsou ze dřeva. Útulnost teplých barevných tónů dřevěné kresby vyvažuje šedá betonová stěrka na podlahách. Celek harmonicky zjemňuje bílá na stěnách či baru. Je pojatý střídmě a zároveň tak, aby vzbuzoval vlídnou, až domácí atmosféru. 

Návrh klade důraz na variabilitu a detailní řešení užitých součástí. Šikmým náběhem smrkových stropů architekti dodávají do bistra vzdušnost a vnitřní prostor navíc opticky i funkčně prodlužuje terasa. Vertikální reliéf její omítky vizuálně navazuje na strukturu interiérového baru. Pobyt a občerstvení na terase mimo jiné zpříjemní i rostliny. Se zapuštěním květináčů počítá spodní hrazení velkorysých otvorů pro výhledy do jihočeské krajiny.

Experimentální kampus, kde technologiím vládne zdravý rozum
„Používání nových technologií v novostavbě je pro mne velmi důležité už i tím, že se jedná o osobní koníček. Vyšší prioritu má však podmínka vždy stavět s přesahem do budoucnosti, tj. aby technologie bylo možné v budově snadno přidávat, měnit, případně nahrazovat. Není nic horšího, než přehnat míru zavedených technologií, a stát se tak otrokem takového systému. To je důvod, proč preferuji používání moderních technologií s nízkým požadavkem na údržbu nebo servis,“ popisuje svůj vztah k uplatnění technologií v budoucím sídle zakladatel firmy GoPay Pavel Schwarz ml.

Spíše než na aplikaci technologických trendů na poli chytrých uživatelských vychytávek je projekt orientován na budoucí variabilitu, soběstačnost a inteligentní řízení odběrů energie. Areál ukazuje inovace, kterými se zabývá společnost TERMS. Jako jedno z lákadel může na fanoušky současných technologií působit skleník k vývoji inteligentní péče o ovoce a zeleninu pro firemní bistro.

Přední část areálu nabízí veřejnosti a zaměstnancům 8 nabíjecích stanic pro elektromobily, z toho 4 Tesla Superchargers. Energii pro jejich napájení získávají fotovoltaické panely na dřevěných přístřešcích nad částí parkovací plochy vyhrazené pro zaměstnance. Vedle elektrodopravy je solární energie využívána i objektem. Pro její nadbytek a opětovné zužitkování, například v podobě tepla, klient vyvíjí experimentální systém ukládání do vody.

Pavel Schwarz ml. k tomu dále dodává: „Přebytky elektrické energie se v době slunečního svitu z fotovoltaických panelů (cca 300 kWp) akumulují v Li-on bateriovém uložišti pro odloženou spotřebu s novou funkcí Off-Grid. To znamená nepřerušený provoz firmy i při výpadku el. energie v lokální distribuční soustavě (náhrada dieselagregátu). Hlavním cílem a investičním záměrem akcionářů je ověřit si v praxi nové funkcionality moderních technologií a jejich synergických vlastností. Spojením obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, elektromobility a softwarové nadstavby vzniká spotřebitel a současně poskytovatel podpůrných služeb pro lokální distribuční soustavu. Je to nejúčinnější a nejefektivnější způsob, jak budovat kvalitnější a stabilnější distribuční energetické sítě. Vhodným použitím kapacity bateriového uložiště a baterií ze zaparkovaných elektromobilů v areálu společnosti lze dosáhnout lokálního regulačního efektu v řádu až jednotek MW, což je již významná a účinná hodnota pro zlepšení kvality sítě daného uzlu distribuční soustavy. Je záměrem tyto zkušenosti získané z provozu vlastního areálu aplikovat dalším zájemcům prostřednictvím dodávek potřebného hardwaru včetně přehledné cloud aplikace pro monitoring a řízení toku energií v daném areálu, které budou k dispozici jak pro nejvyšší management, tak pro firemní energetiky nebo servisní pracovníky.“

Možnost co nejefektivnějšího získávání sluneční energie představuje solární tracker umístěný na vzdálenější zatravněné ploše. Přísun tepelné energie pro chlazení nebo podlahové vytápění objektu je primárně zajišťován geotermálními vrty a tepelným čerpadlem.

Důležitým hlediskem při koncepci nového sídla byla otevřenost a přívětivost vůči jeho okolí. Zapuštěním oplocení hlouběji do pozemku a ponecháním volné plochy před objektem vzniká příjemné prostředí podél komunikace. Návrh areálu nezapomíná ani na chvíle odpočinku na trávě v blízkosti stromů a keřů. Bezúdržbový tenisový kurt potěší sportovně založené zaměstnance i veřejnost.

Architekti: Studio Perspektiv, s. r. o.
Autorský tým: Ján Antal, Martin Stára, Eva Schilhart Faberová
Spolupráce: Petra Malovaná, Silvia Snopková, Kolektiv Studio Perspektiv
Vizualizace: Willbe studio
Klient: FinLabs, s. r. o.
Velikost: budova – užitná plocha: 2300 m2
Místo: Planá, okres České Budějovice

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*