Nové ústředí ČSOB v Radlicích

Fotogalerie ke článku (10)

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Jan Malý

ČSOB - foto: Jan Malý

ČSOB - foto: Jan Malý

ČSOB - foto: Jan Malý

ČSOB. Foto Pavel Novák

ČSOB. Foto Pavel Novák
Celá fotogalerie (10)

Vydavatel: Prostor — architektura, interiér, design, o. p. s.
Výběr staveb a úvodní text: Petr Pelčák
Produkce: Dagmar Vernerová
Překlad: Veronika Hanušová, jazykové konzultace: Luis Marques, Sarah Louise Robertson-Glasgow
Grafické řešení: Pavel Lev, Studio Najbrt
Rozsah: 228 stran, v hlavní kapitole 33 staveb (více než 300 fotografií a plánů) + 60 stran (zvláštní příloha)

S předsedou představenstva ČSOB Pavlem Kavánkem


Co Vás vedlo k rozhodnutí vystavět novou budovu a vše, co s tím potom souviselo?

Moje Radlická ambice byla a je získat v nové centrále partnera — kouče, který nemluví, ale potichu a pokorně vede nás, co tu pracujeme, k novému typu nastavení mysli a chování.

 

Co Vás na spolupráci projektování i realizaci nejvíc bavilo a co bylo naopak nejméně příjemné?

Nejradši jsem měl sledování samotného průběhu realizace našeho plánu, kdy se pojem stával skutečností. Pohled na to, jak jednotlivé části té ohromné skládačky zapadají dohromady a postupně vzniká nová budova, na kterou všichni čekáme, mě velmi těšil.

Vyskytly se samozřejmě i problémy, které práci znesnadňovaly, ale naštěstí se nejednalo o žádné závažné komplikace. Vše jsme nakonec vyřešili včas a v souladu s rozpočtem.

 

Jak se vám osvědčil koncept „Design and Built“ (komplexní development zahrnující vývoj projektu včetně získání pozemku, zajištění architektonického návrhu, veřejnoprávního procesu, realizace stavby až po závěrečné zprovoznění a předání budovy)?

To, že budova byla zdárně dokončena včas, dle původního rozpočtu a zřetelně naplnila naši myšlenku, je velmi důležitá trojkombinace, výrazné potvrzení správné volby postupu. Klobouk dolů před všemi, kteří to dokázali navrhnout, vyprojektovat, vyjednat, postavit, přestěhovat, vysázet zahradu na střešeâ?¦

 

S výsledkem jste tedy spokojeni?

Nikdy před nastěhováním nevíte, jak se stavba povede a jak se v ní a s ní budete cítit. Mé dnešní pocity jsou skvělé a myslím, že je načase říci, že se naše dílo nejen vydařilo, ale dokonce předčí očekávání. No zkrátka mám radost.

 

Znáte ohlasy na budovu „zvenku“, jak ji hodnotí okolí?
Je asi troufalé mluvit o budově pro cca 2500 lidí, dlouhé jako Celetná ulice, v pojmech pokora a střízlivost. Ale posuďte sami: jsme doslova přikrčeni v Radlickém údolí a odpovědně se přizpůsobujeme jeho přirozenému přírodnímu rámci. Neměli jsme v úmyslu stavět arogantně okázalý mrakodrap na vršku, to bychom nebyli my. Doufám, že okolní veřejnost náš záměr pochopila a vnímá nové ústředí podobně jako my.

 

Splňuje budova to, co jste od ní očekávali? Tedy i změnu firemní politiky, nové podnikové kultury? Budova měla být „nástrojem“ této reformy... Vypovídá budova o nových postojích banky?

Budova nám pomáhá ustoupit od tradičního chápání banky jako instituce a naopak vnímat sama sebe jako lidi, kteří poskytují službu, bez rozdílu jestli uvnitř firmy navzájem nebo, a to hlavně, klientům. Zde spolu více mluvíme a snad si i rozumíme.

 


Z časopisu Stavba 6/2007

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*