Občanská iniciativa žádá vládu, ať řeší nezákonnost změn v katastru nemovitostí

Iniciativa OTEVŘENÝ KATASTR odeslala Vládě ČR žádost o zrušení nezákonného zásahu do práv občanů při nahlížení do katastru nemovitostí. Toho se podle ní dopouští Český úřad zeměměřičský a katastrální, který v červnu zruší možnost anonymního nahlížení do katastru. K iniciativě se doposud připojily více jak čtyři tisíce lidí, kteří se proti zavedení registrace bouří. Povinnost přihlášení navíc sníží úroveň ochrany soukromí a osobních údajů.

Anonymní uživatelé se už od června nedostanou ke jménu vlastníka nemovitosti či účastníka řízení, ale pouze k základním údajům, nově se budou muset registrovat. Advokát Petr Novotný, zakladatel občanské iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR, odeslal 13. května předsedovi katastrálního úřadu otevřený dopis, ve kterém ho vyzval ke zrušení plánovaných změn. Přestože jde o naléhavé téma, které se týká široké veřejnosti, ČÚZK ke dni 26. května neodpověděl. Proto občanská iniciativa žádá vládu, které je úřad přímo podřízen, aby chystané opatření projednala a zrušila. 

„Vláda má ze zákona povinnost se problémem zabývat. V okamžiku, kdy se jí podřízený úřad chystá provést nezákonné či nepřiměřené změny, které zasahují plošně do práv občanů, by měla zakročit,“ vysvětluje advokát Novotný.

Podle něj jde o nezákonný a nepřiměřený zásah do práv občanů, který je v rozporu se základními principy demokratického právního státu. Katastr je ze zákona veřejný a lidé mají právo do něj nahlížet bez nutnosti identifikace. Omezením přístupu do katastru nemovitostí a podmínkou zřídit si státní eIdentitu úřad porušuje Listinu základních práv a svobod, katastrální zákon a jeho prováděcí předpisy. Navíc bude zpracovávat osobní údaje o každém, kdo se do registru přihlásí, a bude mít kompletní přehled o tom, kdo, kdy a na co nahlíží.

„Připravované změny zásadně zkomplikují plnění zákonných povinností všem SVJ a bytovým družstvům. Ze zákona máme povinnost v katastru u bytů kontrolovat například změny vlastnictví, průběhy řízení, zda na bytě neváznou exekuce a podobně,“ vysvětluje předseda SVJ Mirek Kaigl ze správní firmy Paragrafs.

K iniciativě OTEVŘENÝ KATASTR se připojilo více než čtyři tisíce občanů
Přidalo se přes 80 SVJ a bytových družstev. A více jak třicet pět firem a drobných podnikatelů či živnostníků, kteří využívají nahlížení do katastru pro výkon svého povolání jako jsou projektanti, architekti, advokáti, auditoři, účetní, správci a znalci nemovitostí či realitní makléři. Postupně se přidávají i starostové, akademici a občanská sdružení. Podpora přichází plošně z celé ČR, všichni chtějí zachovat otevřený přístup do katastru nemovitostí.

„Víme, že lidé, kteří už o změnách ví, jsou naštvaní a bouří se proti nim. Přesto nás překvapilo, že se k nám během pár dnů připojilo tak velké množství a že reagovali tak rychle. Dokazuje to, jak citlivě občané vnímají neodůvodněný a nepřiměřený zásah do svých práv. A to hlavní vlna zděšení teprve nastane, protože většina občanů o připravovaných změnách vůbec neví a v okamžiku jejich spuštění se do registru vůbec nedostane,“ říká Novotný.

K občanské iniciativě se lidé mohou připojit na www.otevrenykatastr.cz.

tisková zpráva

Související článek:

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*