Občanský zákoník se komentáři otevírá také laikům

Fotogalerie ke článku (1)

Foto

Foto
Celá fotogalerie (1)

OBČANSKÝ ZÁKONÍK I + II — KOMENTÁŘ
ŠVESTKA / SPÁČIL/ ŠKÁROVÁ / HULMÁK A KOL.
Vyd. C. H. BECK 2008

Přijetí nového, rekodifikovaného Občanského zákoníku je v nedohlednu. Zcela relevantní a dlouhodobě použitelné jsou proto publikace vycházející z platného znění této klíčové právní úpravy. Patří k nim rovněž dvoudílný Komentář k Občanskému zákoníku, který pro nakladatelství C. H. BECK připravil tým zkušených autorů v čele s profesorem Jiřím Švestkou. Nechybějí mezi nimi ani mladší znalci. „Ti nejlepší z nových autorů postupně doplňují řady renomovaných autorů starší generace. Vnášejí tak nejen nový pohled na některé instituty soukromého práva tím, že je interpretují i ve světle evropské judikatury, ale i tím, že jsou ochotní se s problémem vypořádat kritičtěji, než jak tomu bylo dosud,“ popisuje prof. JUDr. Helena Válková, odpovědná zástupkyně nakladatelství C. H. BECK.
Dvoudílný Komentář k Občanskému zákoníku je rozsáhlým dílem, přinášejícím odborný rozklad a výklad ke všem občanskoprávním ustanovením, včetně nejčerstvější judikatury. Systematické členění, výborná orientace a v neposlední řadě také srozumitelný, racionální jazyk jsou předpoklady toho, aby se Občanský zákoník I + II — Komentáře stal užitečnou pomůckou nejen pro advokáty a odbornou veřejnost. V tomto ohledu publikace odpovídá podobně laděným titulům v anglosaském světě, které jsou nedílnou součástí každé rodinné knihovny. „I neprávník může v tomto titulu poměrně rychle pochopit výklad a souvislosti složitého zákonného textu. Strohý zákonný text je popsán a rozebrán, jsou dány příklady a odkazy na praktickou aplikaci,“ říká vlivný pražský advokát Gabriel Achour. „V tomto díle lze pochopit i běžné záležitosti života, jako jsou například vlastnictví nemovitostí, formality smluv nebo dědění. Jde o velmi praktické věci.“ Nakladatelství C. H. BECK si v době uvedení dvou dílů komentářů k Občanskému zákoníku připomíná 15 let působení na českém knižním trhu. Více na www.beck.cz.  

 

Publikace „OBČANSKÝ ZÁKONÍK I + II — KOMENTÁŘ“ po vzoru komentářů vydávaných ve vyspělých západních soukromoprávních systémech důsledně spojuje řešení problémů každodenní praxe s teoretickými východisky a představuje tak v České republice dosud nejrozsáhlejší dílo v této oblasti. V publikaci není složité nalézt kvalifikované informace a možnosti řešení problémů v nejrůznějších životních situacích — jako manželů a rodičů, vlastníků a spoluvlastníků, věřitelů a dlužníků, spotřebitelů, pronajímatelů, nájemců, dědiců apod.
Díl I: Část první — Část šestá, § 1 — 459, (Obecná ustanovení, Věcná práva, Odpovědnost za škodu)
Díl II: Část sedmá — Část devátá, § 460 — 880, (Dědění, Závazkové právo, Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení)      

 

Zdroj: Smart Communication, 19. 3. 2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*