Obecní dům Milešovice — přístavba hospody

Fotogalerie ke článku (8)

Celá fotogalerie (8)

Zadání
Obec vzdálená 20 km jihovýchodně od Brna na okraji Ždánického lesa
Hlavní obecní budovy soustředěny v těžišti obce, na pomyslné příčné ose lineárně utvářené struktury
Obecní úřad se sálem v podobě z poslední přestavby v 80. letech 20. stol., v sousedství uvolněná proluka, v zadní části pozemku prostor pro malý sportovní areál
Zadáním bylo dovybavení této hlavní obecní budovy hospodou se zázemím tak, aby mohla hospoda fungovat ve všedních dnech nezávisle na provozu sálu a přitom s ním mohla být spojena v době obecních slavností. Mimo tyto funkce má být hospoda součástí širšího vybavení nových cyklostezek Ždánickým lesem a Politavím. Dostavba hospody je prvním krokem k vytvoření nového veřejného prostoru — zástavba proluky a přilehlých pozemků by měla zahrnout ještě hřiště se zázemím a bytem správce, knihovnu, a snad i několik malometrážních obecních bytů.

Popis stavby
Hospoda je situována do prostoru proluky tak, aby tvořila entrée sportovnímu areálku a vtáhla zadní partie pozemku do hry. Přísálí může být podle potřeby od sálu odděleno a rovněž zaplněno stoly. Toto řešení umožnilo minimalizovat nový stavební objekt a tím i pořizovací a provozní náklady. Pro sklady byly využity sklepy obecního úřadu. Protože by umístění sociálního zázemí do proluky snížilo možnost otevřít do ní nově i sál (při hodech a slavnostech používá obec skládací taneční parket), je toto zázemí umístěno na střeše přísálí. Lineární charakter dostaveb v proluce potvrzuje příčnou osu obce. Ta může být rozvíjena i v síti cest.

Konstrukce
Nosná konstrukce
přístavby: celodřevěná trámová, ve vykonzolovaných částech nesená železobetonovou deskou, resp. ocelovým roštem.
Konstrukce kompletační
obvodový plášť: požárně odolný sádrokarton — parozábrana — minerální tepelná izolace 17 cm — pojistná hydroizolace Tyvek — větraná mezera — omítka na bednění s rabitz. pletivem
střešní plášť: požárně odolný sádrokarton — parozábrana — minerální tepelná izolace 20 cm — pojistná hydroizolace Tyvek — větraná mezera — keramická taška, resp. pozink. plech na bednění
okna: atypická dřevěná, v odbytové části jsou z důvodů úspory prostoru okna otvíraná ven
podlahy: marmolea (přísálí, odbytový prostor hospody), stěrkové podlahy Mastertop (soc. zařízení, kuchyně), v sále byla ponechána vlýsková podlaha
Technické zařízení
vytápění: plynové, s oddělenými kotli obce a provozovatele restaurace
ohřev vody: plynem, částečně elektricky
vzduchotechnika: je pouze v přístavbě odbyt. prostoru restaurace, odsávání je v kuchyni a hyg. zázemí.


Adresa: 683 54 Milešovice (pošta Otnice), okres Vyškov
Investor: obec Milešovce, zastoupená starostou Jiřím Daňkem
Architekt: TRANSAT architekti — Petr Všetečka, Alena Všetečková, Robert Václavík
Spolupráce: Jitka Melichaříková
Technický dozor investora: Petr Všetečka
Statika: Jan Mattuš
PO: Barbora Drápelová
VZT: Josef Holešinský
ZTI: Irena Žilková
Topení: Jana Vaculíková
Elektro: J. Tringela
Rozpočet: Michal Obrtel
Dodavatel: Chepos Engineering, spol. s r. o., Brno
Rozvojová studie obce: 03/2000
Projekt pro SP: 12/2000
Realizace: 2001-2002
Zastavěná plocha celková: 573,5 m2
Zastavěná plocha přístaveb celkem: 99,5 m2

Stavební náklady
Celkové náklady vč. DPH: cca 3 200 000 Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*