Objekt “E“ — polyfunkční dům

Objekt “E“ — polyfunkční dům

Adresa: Nové náměstí, Praha 10 — Uhříněves

Investor: OMI — Magistrát hl. města Prahy

Architekt: Martin Hlaváček — architektonický

atelier Hlaváček a Partner, s. r. o.

Stavební část: Hana Konvalinková, Alena Kratochvílová

(projektant)
Zpracovatelé profesí:

Statika: Jan Margold

Zásobování vodou, odkanalizování:

Helena Bakešová

Zásobování plynem: Radovan Provazník

Zásobování el. energií: Petr Kužník

Vytápění: Martin Beneš

Požární bezpečnost: Martina Doubková

Dodavatel: Průmstav, a. s.

Stavbyvedoucí: Michal Bláha

Projekt pro SP: 10/2001
Realizace: 2002

Zastavěná plocha: 992 m2

Celková podlažní plocha: 3885 m2

Celkový obestavěný prostor: 17 171 m2

STAVEBNÍ NÁKLADY

Celkové náklady: 73,5 mil. Kč

 
 
ZADÁNÍ

Cílem výstavby bylo na základě požadavků investora

vybudování objektu s převažujícím zastoupením

malometrážních „startovacích“ bytů na místě bývalého

cukrovaru v Uhříněvsi. Dům byl zároveň koncipován

jako polyfunkční a kromě rozšíření nabídky

bytových jednotek v městské části Uhříněves by měl

přispět díky komerčně využitému přízemí k vytvoření

respektive rozšíření faktického centra obce. Požadavek

na umístění a orientaci objektu vycházel ze

širší urbanistické rozvahy, předpokládající částečné

zastavění areálu bývalého cukrovaru souborem

budov a současné vytvoření navazujícího prostoru

Nového náměstí. Součástí projektu polyfunkčního

domu byl i projekt úpravy veřejných ploch nově

vytvořeného náměstí, vycházející z urbanistické koncepce

arch. Starčeviče.

 
POPIS STAVBY

Objekt E je polyfunkční dům, vzniklý jako součást

budovaného souboru vedle nové radnice, situovaný

hlavním průčelím do náměstí (JZ). Celkem má

objekt dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží přičemž

čtvrté N.P. je řešeno jako ustoupené. V obou

podzemních podlažích se nachází garážová stání

nejen pro obyvatele tohoto objektu, ale i pro zájemce

z nově připravovaných obytných domů souboru.

Přízemí polyfunkčního domu je celé vyhrazeno pro

komerční aktivity. Vstupy do bytových částí jsou

odděleny od vstupů do komerčních prostor kvůli

bezpečnosti a soukromí obyvatel.

 

Provozně je dům rozdělen na dvě schodišťové sekce.

Pod větší z nich jsou dvě patra garáží, pod menší je

jedno patro se sklepními kójemi, vyhrazenými jednotlivým

bytům obou sekcí, a s kotelnou, zásobující

teplem a teplou užitkovou vodou celý objekt. V prvním

suterénu jsou obě sekce propojeny.

 

Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je navrženo

celkem 37 bytových jednotek. Větší z obou sekcí

s 26 byty je vybavena osobním výtahem, přičemž

dispozice vybraných bytů v této části lze podle

potřeby uzpůsobit pro potřeby imobilních osob.

 

Vnější tvarové členění objektu z velké části vychází

z preferování možné přítomnosti balkónů u všech

navržených bytů. U zadní (SV) fasády pak lokální

natočení fasád reaguje na požadavky proslunění

bytů. Zvolené barevné řešení je doplněno přírodními

materiály s vlastní přirozenou barevností a strukturou

— dřevěné prvky pergol nad částí teras, ocelová

zábradlí, kamenný obklad parteru.

 

Okna byla s ohledem na tento přístup původně

navržena jako dřevěná EUROOKNA, ale ve výsledku

byl použit systém oken plastových. Výkladce provozoven

v přízemí, vstupy do bytových částí a prosklení

schodišťových stěn pak tvoří hliníkový fasádní

systém s přerušeným tepelným mostem. Vjezdová

vrata do podzemních garáží jsou navržena jako

sekční s plnou automatikou otvírání a kontroly.

 
KONSTRUKCE

Objekt je koncipován jako převážně zděný. Nosné

stěny v nadzemní části jsou navrženy zároveň jako

mezibytové, z porothermových tvárnic tl. 250 mm.

Stěny výtahové šachty jsou železobetonové, stěny

kolem schodišť jsou zčásti železobetonové, zčásti

z porotrhermových tvárnic se zvýšenou únosností

tl. 250 mm. Obvodové zdivo je vyzděno z porothermových

bloků tl. 450 mm. Nenosné dělící konstrukce

jsou zhotoveny rovněž z cihelných bloků. V přízemí

a suterénních podlažích je systém příčných stěn

převeden na 1,2 mšir oké železobetonové pilíře,

obvodové nosné stěny suterénu jsou pak rovněž

železobetonové.
 

Stropní konstrukce jsou v celém objektu z filigránových

desek, pouze stropy suterénů jsou monolitické.

Balkony jsou vytvořeny pomocí železobetonových

desek s přerušeným tepelným mostem za použití

vložek MEA. Zábradlí balkónů a teras tvoří kombinace

vyzdívaných parapetních stěn se zámečnickou

konstrukcí. Ta sestává z lakované pozinkované oceli,

doplněné nerezovými prvky madel.

 

Konstrukci střechy tvoří cca 1 mvy soké dřevěné

sbíjené příhradové vazníky, uložené převážně na

nosných obvodových zdech, příp. na pomocných

podpůrných ocelových nosnících. Od spodu je konstrukce

zakryta SDK podhledem, jehož ocelový rošt

tvoří zároveň podpůrnou konstrukci pro uložení

rohoží tepelné izolace z minerálních vláken. Mezi spodním a horním pasem vazníku tak vzniká odvětrávaná

vzduchová mezera. Povrch střechy tvoří PE

folie, doplněná klempířskými prvky z TiZn. Zastřešení

ramp a vstupů do objektu je navrženo z lehkých

ocelových konstrukcí s výplní z tříkomorových polykarbonátových

desek.
 

Komerční prostory, jejich zázemí a veřejné komunikační

prostory v bytových částech včetně schodišť

jsou opatřeny keramickou dlažbou s protiskluzovou

úpravou (Taurus). Bytové jednotky jsou standardně

vybaveny keramickou dlažbou v koupelnách, WC

a v předsíních, v obytných místnostech a kuchyních

jsou lamelové podlahy. V obou podzemních podlažích

jsou provedeny stěrkové podlahy, v prostorách

garáží pak s ochranným nátěrem. V exteriéru (podloubí)

je použita velkoformátová mrazuvzdorná

dlažba s protiskluzovou úpravou.
 
 

Publikováno v Architektuře 2003.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*