Objekt pro volnočasové aktivity

Obec Chlumany – jihočeská vesnička, mnohokrát oceněná za svoji příkladnou činnost. Na začátku projektu stál záměr transformovat skládku bahna, vytěženého ze dna rybníka, na veřejný prostor s parkově upravenými plochami. Nový park doplňuje stávající fotbalové hřiště a vodní plochu rybníka. Jeho těžištěm je objekt, který poskytuje zázemí k různým aktivitám vesnického charakteru, jako stavění máje, oslavy, setkání, táboráky, a zároveň slouží jako skladové prostory pro mobiliář.
Koncept stavby je jednoduchý. Hlavním prvkem je dynamicky stoupající oblouková stěna, která je prořezána okny s výhledem do krajiny. Tato stěna je dutá a zblízka je mezi štěrbinami obkladu průhledná. K oblouku přiléhá pultová střecha v kraji podepřená sloupy vymezující vnitřní krytý prostor. Kolmo na oblouk je umístěn pevný objem skladu resp. zázemí, které může při konání společenské akce fungovat jako občerstvení.
Stavba vytváří uvnitř i vně několik prostorů a zákoutí s odlišnými pohledy a průhledy do krajiny, do vesnice a také na rybník a hřiště. Tato místa podporují a definují prvky jako kamenné sedátko, sedací okno, pevná lavice. Idea rámování pohledů je přítomna i v koncepci okolního parkového prostoru a jeho vybavení. Jedním z použitých prvků jsou sedačky ve formě oken do krajiny.
Materiálem je modřínové dřevo bez povrchové úpravy, titanzinkový plech, kámen a cetrisové desky. Stavba by měla přirozeně zestárnout s minimální údržbou. Povrch zpevněných ploch je rovněž co nejjednodušší: mlatové chodníky a mlatová plocha, pouze exponované části jsou zpevněny kamennými šlapáky.

Autorská zpráva
Foto: Ivana Vlková


 

Autoři: Ing. arch. Vendulka Špindlerová, Ing. arch. VáclaF Podlešák; zahradní a parkové úpravy M.Sc. Lucie Komendová

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*