Obnova Červeného zámku

Na ploché vrchovině Nízkého Jeseníku se rozprostírá zámecký areál v Hradci nad Moravicí. Spadá do něj Červený zámek, Bílý zámek, Bílá věž a park. Jedná se o jeden z největších zámeckých areálů v České republice, který byl v roce 2001 prohlášen národní kulturní památkou. V Červeném zámku se konají plesy, svatby, slavnostní akce města a také hudební akce jako Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec, festivaly Hradecký slunovrat a Hrady CZ.

Zámek nechal postavit kníže K. M. Lichnovský pro koně v rámci rozšíření zázemí Bílého zámku. Coby hospic pro raněné koně sloužil armádě i za první světové války, po opuštění vojskem pozbyl Červený zámek využití. Lichnovští několikrát marně žádali o jeho demolici. V průběhu druhé světové války byl zámek poškozen, pozornosti Rudé armády neunikl ani narychlo zazděný vinný sklep. Po válce byla snaha do zámku umístit státní hřebčinec. To nevyšlo, a tak obydlí plnokrevníků začalo sloužit novému socialistickému člověku. Bylo adaptováno na kulturně společensko-ubytovací zařízení. V roce 1972 zámek z části vyhořel, o tři roky později byla dokončena jeho rekonstrukce.
 
Areál tvoří uzavřený komplex s vnitřním nádvořím, sevřeným severním (bývalá vozovna) a východním (stáj) křídlem, západní hradební zdí s blokem bývalé kovárny a jižní hradební zdí se vstupní branou a hodinovou věží. Sklepy pod nádvořím měly samostatný vstup s připojenou hmotou vstupní brány, na níž navazuje hradební zeď.

Poslední rekonstrukce je rozdělena do etap. Nejdříve bylo obnoveno nádvoří, střecha a spodní konírny, v dalších etapách dojde k rekonstrukci ubytovacích a společensko-kulturních prostor zámku. První a druhá etapa rekonstrukce a památkové obnovy řešila nejpalčivější problémy: zajistila staticky ohrožené části zdiva, kleneb, vyhlídky a krovů. Proběhla výměna střešní krytiny, vikýřů, úprava nádvoří a kompletní rekonstrukce dolních koníren.

Nádvoří Červeného zámku původně plnilo funkci hospodářského dvora s mlatovým povrchem. V 70. letech minulého století bylo vydlážděno a doplněno „bazénky“ a trávníkem v centrální části. Jeho plochu jsme se rozhodli sjednotit celoplošným vydlážděním, vycházejícím z geometrie členění dvorních fasád. Veškeré zpevněné plochy byly navrženy z žuly tak, aby výsledek nekonkuroval romantickému výrazu zámku. Pro zlepšení mikroklimatických podmínek, zejména v letních měsících, je v prostoru nová fontána v provedení tzv. skryté vody.

V Dolních konírnách bylo třeba řešit zatékání dešťové vody z nádvoří a statiku kleneb a zdí. Pro obnovení původní dispozice bylo zásadní vybourání opěrné betonové stěny, která stála v zadní čtvrtině koníren. Za ní byla čtyřmetrová vrstva násypu, který tvořil podlahu uhelny z doby poválečných úprav objektu. Při odkopu násypu byla objevena studna kruhového půdorysu s průměrem 1,4 m. Polovina její hloubky je ve skále, polovina je zděná kamenem a cihlou. V konírnách je nyní nová cihelná dlažba. Monumentální klenutý dvoulodní prostor se bude využívat pro výstavy, koncerty a jako glyptotéka (uložení původních soch a fragmentů ze střech a fasády objektu).

Zámecká vyhlídka na východní hradební zdi měla poškozené konstrukce. Byla proto rozebrána a znovu vybudována z rekonstruovaných kamenných prvků nebo kopií.

Fasáda objektu je provedena v režném zdivu s prvky kamene z červeného pískovce a kamenného zdiva soklu. Zdobné prvky na fasádě jsou uměleckořemeslnými pracemi – erbovní a nápisové desky, chrliče, maskarony, rozety, zakončovací články, socha baziliška, komínová hlava a výplň zábradlí východní vyhlídky. Fasáda byla očištěna a v poškozených partiích opravena. Historické zdivo bylo v maximální míře zachováno. Jižní fasáda vstupní brány byla po letech doplněna ukončovacím článkem věžice.

Krovy byly po válečném poškození a požárech opravené. Původní konstrukce krovů jsou jen nad vstupní bránou, v hodinové věži a v kovárně. V rámci úprav krovů byly obnoveny valbové vikýře dle původního stavu. Střešní krytina byla provedena skládáním ze štípané břidlice s minimalizováním klempířských prvků. Břidlicí vykryto také úžlabí, nároží, hřeben a okap.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Klient: Národní památkový ústav; Územní památková správa v Kroměříži
Autoři: Jan Zelinka, Luděk Valík; spolupráce MARPO s.r.o./statika, Ing. Petr Matějek/požární ochrana
Dodavatelé: krovy a střechy – H&B Delta s.r.o.; statika, konírny, nádvoří, vyhlídka – Zlínstav a.s., Pracom s.r.o.; technický dozor Daniel Ludín
Rozloha: zastavěná plocha 4700 m2; obestavěný prostor 16 190 m3
Náklady na 1. a 2. etapu: 60 mil. Kč bez DPH

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*