Obnova parku na Slovanském náměstí v Brně-Králově Poli

Brno, Královo Pole, Slovanské Náměstí
Investor: Statutární město Brno
Autoři: Zdenek Sendler, Radko Květ, Václav Babka
Spolupráce: Jiří Zrzavý, Jarmila Kopečná, Martin Materna, Pavel Pijáček, Dana Fialová, Ivana Klímová
Dodavatel: Cooptel, stavební, a. s.
Zahradnické práce: J. Vrbas — firma KVĚT
Soutěž: červen 2005
Projekt: 2005-2006
Realizace: 2006
Rozloha: 13 830 m2
Náklady: 25 mil. Kč
Autor fotografií: Zdeněk Sendler a fotoarchiv autorů

V roce 1913 oslovili brněnští zastupitelé hamburského architekta Miggeho a získali na tehdejší dobu pokrokovou studii na obnovu městského parku na Slovanském náměstí v Brně. Geniální záměr architekta Miggeho, který v době doznívající secese, vyznačující se ornamentálními záhony a květinovými „dorty“, vytvořil velkorysý prostor, který nabídl lidem k užívání. Park tehdy měl pobytový trávník, dětské hřiště a obvodovou lipovou alej.
V roce 1925 byl projekt realizován v rámci živé stavební činnosti při zakládání nového Králova Pole. V průběhu dalších desetiletí park prošel několika anonymními zásahy, které ovlivnily jeho podobu, ale až poslední desetiletí minulého století se neblaze podepsala na jeho funkčnosti a provozuschopnosti. Stavební prvky se rozpadaly, nefunkční zpevněné plochy s prosychajícími stromy a přehuštěné skupiny keřů na ubohých trávnících sloužily snad jenom pro venčení pejsků.

O rekonstrukci místa se uvažovalo už delší dobu, ale záchranu tohoto památkově chráněného parku přinesla až v roce 2005 architektonická soutěž, ve které zvítězila studie, jež přinesla jeho zásadní obměny. Přes počáteční nesouhlasná stanoviska ochránců přírody, kteří považovali takovou obnovu parku za zbytečnou a drahou, získalo Královo Pole za necelý jeden rok park se zavlažovanými trávníky, novým mobiliářem, zajímavými herními zařízeními pro děti a s novým místem pro pořádání kulturních či společenských akcí.
Park je nově dělen na vnější, „nárazníkovou zónu“ a vnitřní „pokoj“. Vnější a vnitřní prostor jsou od sebe odděleny tvarovanou habrovou stěnou. Z původní Miggeho kompozice vnitřní části bylo ponecháno prostorové členění na horní terasu a spodní travnatou plochu, dále byla zachována obvodová lipová alej a některé hodnotné stromy ve střední části.
Mezi spodní a horní část parku vložili autoři objekt, kde je technické zázemí, místnost pro správce parku a toalety. Amfiteátr slouží jako venkovní učebna či divadelní jeviště studentům gymnázia na Slovanském náměstí.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*