Obnova Vrchlického sadů v Klatovech

Idea projektu: Park, jako součást historického zeleného prstence, který vznikl namísto hradeb, zbouraných po vzoru města Vídně. Na začátku spolupráce byla ambice navázat na původní kulturní tradici Klatov a zároveň nalézt odpovědi na současné požadavky veřejného městského prostoru.

Staronová promenáda – významná osa prochází napříč parkem a pokračuje přes ulici do sousedních sadů. Obnova čtyřosé lipové aleje si vyžádala přeložku kabelu elektrického vedení. Vrchlického a Hostašovy sady přes ulici propojuje široký přechod pro chodce na ose promenády, zvednutý do výšky chodníku. Rozsah dláždění z barevné mozaiky byl výrazně rozšířen s ohledem na nutnost doplnění chybějících cest. Čtvercový ornament dlažeb z rozpadlé mramorové mozaiky byl převeden na novou dlažbu především z žuly. Původní mozaika byla přetříděna a zčásti vrácena zpět. Kolem Okrouhlice je tak možné vidět plató z původního mramoru.
Staronový zahradní parter – geometrická kompozice s dominantou pomníku Jana Krejčího je interpretována bez dekorací. Tradičně bohatá květinová výzdoba zahradního parteru byla převedena do jediného pásu při okraji, který je věnován fenoménu klatovských karafiátů. Zahradní parter je od ruchu promenády oddělen nízkou terasou se světelnými schody a stříhanými keři. Terasa z čedičové dlažby může sloužit jako pódium. Keřové patro bylo zásadně redukováno s ohledem na podélnou transparentnost okružního parku.

Technické informace
– komplexní obnova vegetace: kácení, ošetření a výsadby stromů včetně přeložky kabelu elektrického vedení z důvodu obnovy promenády; založení stříhaných plůtků, trávníků, květin; automatický závlahový systém
– nová cestní síť včetně organizace dopravy
– rekonstrukce historických ornamentů dlažeb
– nový systém LED osvětlení a scénické nasvícení
– nový městský nábytek včetně originálů na zakázku
– nový prameník pitné vody
– model města „Rehabilitace Vrchlického sadů 2018 Královské město Klatovy”
– očištění a repase sochy Nalezená studna od Václava Fialy
– očištění pomníku Jana Krejčího

Autorská zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*