Obytný dům s 12 bytovými jednotkami, Humpolec

Klient: Město Humpolec
Lokalita: Máchova 1607, Humpolec
Autor: Luděk Rýzner
Stavební část: Jaroslav Hvězda — HIP
Generální projektant: OK PLAN architekt
Humpolec
Generální dodavatel: PRVNÍ HUMPOLECKÁ
STAVEBNÍ, s. r. o.
Projekt: 1999 — 2000
Realizace: 2000 — leden 2002
Plocha celého areálu: 2610 m2
Zastavěná plocha: 490,88 m2
Obestavěný prostor: 4663,36 m3
Plocha komunikací, chodníky, zpevněné plochy:
500 m2
Plocha parkování: 342 m2
Ozeleněné plochy: 1277,12 m2
STAVEBNÍ NÁKLADY
Náklady: 13,8 milionů Kč
Náklady na 1m2: 16 tis Kč

Stavba je umístěna v blízkosti kvalitních prvorepublikových
bytových domů. Staveniště bylo vybráno
investorem v areálu bývalého stavebního dvora,
který byl do doby stavby opuštěný.
Projekt vyřešil lokalitu komplexně, včetně klidového
vnitrobloku, polozapuštěných garáží, dětského
koutku a výhledově i zástavby nízkoenergetickým
bytovým domem.
Hlavním motivem při koncepci domu bylo postavit
dům plný světla v maximálním kontaktu s exteriérem,
s jednoduchou a přehlednou dispozicí.
Od samého začátku byla snaha vytvořit kvalitní
městské byty s ohledem na cenovou dostupnost.
Bytový dům je třípodlažní na půdorysu 41,5 x 11,8 m.
V přízemí jsou prostory koncipovány universálně
tak, aby v případě potřeby mohly být byty upraveny
na nebytové prostory. V typickém podlaží se
nachází na jeden vchod dvě bytové jednotky 3+1
o plošné velikosti 85 — 98 m2. Každý byt má 2 — 3
kryté balkony o ploše 14 — 20 m2. V objektu je celkem
12 bytů.
Konstrukční systém je navržen příčný nosný cihelný
s jednoramenným schodištěm. Střecha je pultová dvouplášťová s titanzinkovým plechem. Ustupující
část střechy je kapotována cetrisovými deskami.
Výplně otvorů jsou provedeny z dřevěných euro
profilů. Fasáda je v barevné kombinaci cihlově
oranžové s šedými stěrkami monofinisch, obklady
předstupujících částí ve dvoře jsou provedeny
z borovicových palubek. Vnější a vnitřní zábradlí je
ocelové lankové s plexisklem, opěrné zídky z pohledového
betonu, chodníky z betonové dlažby.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*