Olověný Fuchs f Kleci

KDY: od 22. března do 18. dubna 2019
KDE: CAMP, Vyšehradská 52, Praha 2

Historicky poprvé se v Centru architektury a městského plánování (CAMP) uskuteční společná výstava tří největších českých škol architektury. Výstava Olověný Fuchs f Kleci propojuje architektonické studentské soutěže Ještěd f Kleci (Fakulta umění a architektury TU v Liberci), Cena Bohuslava Fuchse (Fakulta architektury VUT v Brně) a Olověný Dušan (Fakulta architektury ČVUT v Praze). Veřejnosti tak představí ty nejlepší práce budoucích architektů, jako jsou duševní lázně v Novohradských horách nebo kulturní centrum s ubytováním v Litomyšli, vytvořené z opuštěného průmyslového areálu. Studenti z Brna, Liberce a Prahy v CAMPu vystaví nominované i oceněné projekty soutěží od 22. března do 18. dubna 2019. Vstup je zdarma.

Výstava představí veřejnosti všechny tři soutěže vedle sebe a ukáže nejzajímavější projekty, které na školách vznikají. Jedním z nich je kulturní centrum s kinem, galerií i ubytováním, vybudované z opuštěného průmyslového areálu dnes sloužícího na periferii Litomyšle jako sklad. Studenti brněnské Fakulty architektury v něm navíc díky použití charakteristického materiálu nechali vizuálně pronikat život kulturního centra z nitra hal do exteriéru. V Liberci zase vznikl projekt unikátních duševních lázní, které reagují na stále závažnější problém civilizačních nemocí a potřeby specializovaných pracovišť pro jejich léčbu. Návrh tvoří kvalitní prostředí, které umožňuje různé aktivity a je propojené s krajinou.

Studenti architektury v Praze se věnovali například návrhu městského nájemního domu, který by mohl vzniknout v proluce v Karlíně nebo projektu komunitního centra pod Nuselským mostem. Ten vyniká především plochou střechou s basketbalovým hřištěm a letním kinem. „Stoupající úroveň prací studentů univerzit naznačuje velmi pozitivní budoucnost české architektury. Jsem rád, že můžeme v CAMPu propojit veřejnost se studenty a nechat je diskutovat o tom, co práce architekta obnáší,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Výstava Olověný Fuchs f kleci přinese také doprovodný program. Jeho hlavním bodem je diskuze Jak se učí za rohem?, během které svou zkušenost s výukou architektury představí zahraniční hosté a na ně navážou děkanové, vedoucí ateliérů a studenti z Prahy, Brna a Liberce. Do doprovodného programu jsou zapojeny další vzdělávací instituce z oblasti architektury u nás. Proběhnou prezentace reflektující výuku v různých fázích studia – ze střední na architekturu, po bakaláři na magistra, po studiu do praxe – a workshopy orientované na studenty středních škol. „Chceme ukázat projekty, které dnes na školách vznikají, bavit se o tom, jak výuka budoucích architektů probíhá a co by se dalo dělat lépe. Samotné spojení tří soutěží zároveň vnímáme jako příležitost rozšířit povědomí o oboru mezi širokou veřejnost a potenciální studenty,” říká spoluorganizátorka výstavy Eliška Martínková z Fakulty architektury ČVUT.

Výstava se uskuteční od 22. března do 18. dubna 2019 a vstupné je zdarma.

___

Zatímco v Liberci a Brně své vítěze již znají, soutěž Olověný Dušan pražské Fakulty architektury vyhlásí oceněné ve čtvrtek 21. března 2019.

Olověný Dušan je studentská soutěž probíhající na Fakultě architektury ČVUT pořádaná Spolkem posluchačů architektury. Cílem soutěže je poskytnout nezávislé posouzení kvality výuky a tvůrčí praxe na fakultě a také veřejná prezentace oceněných školních prací ještě studující generace architektů a designérů, které vynikají tvůrčím nápadem, progresivitou, kvalitou a úrovní zpracování. Soutěže se účastní všechny práce odevzdané za zimní semestr v oborech architektura a urbanismus, průmyslový design a krajinářská architektura i celé vystavující ateliéry.

Cena Bohuslava Fuchse je soutěž semestrálních ateliérových prací na půdě Fakulty architektury VUT v Brně. Je udělována dvakrát ročně, tedy za každý semestr. Porota se skládá ze tří uznávaných osobností architektonické scény nebo příbuzných oborů, nepůsobících na FA VUT, a tří studentů – držitelů této ceny z předcházejícího semestru. Soutěž neoceňuje pouze jednotlivé ateliérové projekty, ale hodnotí i práci ateliérů jako celku, a přináší tak škole nezávislý pohled zvenčí.

Ještěd f kleci je tradiční studentská soutěž na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci pořádaná jejími studenty. Každý semestr vybírá pětičlenná porota z oborů Architektura a urbanismus a Design prostředí čtyři nominované projekty a poté jeden vítězný. Soutěž Ještěd f kleci se za dobu své existence stala celotýdenní událostí plnou přednášek, workshopů a koncertů. Její programové vyvrcholení se koná v centru města a tím získává mimoškolní přesah. 

Tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*