Ondřej Dadejík: Centrum a periferie

O estetické zkušenosti obyčejného prostředí
V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky.

18. 4. 2017
Galerie Jaroslava Fragnera

příští přednáška:
16. 5. 
Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D. : Význam v architektuře

přednášky jsou zdarma, bez rezervace
Více na stránkách GJF

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*