|Organická kostka|

Pavilon vznikl jednoduchým sestavením 3,2 m dlouhých latí s jednotnou mezerou…
Krychle dánských designerů Sorena Korsgaarda a Daniela Nielsena je po stranách otevřená a umožňuje tak přístup dovnitř. Společně se vstupem se mění struktura: vnější geometrická krychle se postupně  "rozpustí" a stane se paraboloidem – organickým tvarem, který vznikl uvnitř rotací a posunem latí. Tvar uvnitř dělí prostor na 2 "místnosti" – první, která se otevře do parku a  druhou, soukromou. 


 

Struktura je fyzicky statická, ale mění se s polohou diváka i slunce na obloze. V průběhu dne, jak postupuje světlo, se otvírá i zavírá. V závislosti na světle a úhlu (času a místa) se linie dvou forem střetávají a jedna z nich dominuje. 

Konstrukce pavilonu ve tvaru krychle vznikla jednoduchým skládáním 3,2 m dlouhých latí s jednotnou mezerou. Latě umístěné uvnitř slouží zároveň i ke zpevnění, stabilizaci struktury.

autoři: Soren Korsgaard, Daniel Nielsen
materiál: 1000 m latí, 45x45mm
nadbytečný materiál byl použit na výrobu malých nábytkových krychlí pro sezení nebo hraní – odpad tak byl méně 0,5 % 
Pavilon byl postaven na zahradě "Statens Museum for Kunst" v Kopenhagenu při příležitosti Mezinárodního festivalu dřeva 2009.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*