Palác Křižík

Fotogalerie ke článku (26)

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík

Palác Křižík
Celá fotogalerie (26)

Rekonstrukce Paláce Křižík v Praze na Smíchově.

Palác Křižík v Praze na Smíchově
Investor: SMÍCHOV TERRASSE, s. r. o.
Koncepce projektu: AHK architekti, s.r.o., Zdeněk Hölzel, Jan Kerel
Architektonická část: AHK architekti, s.r.o., Zdeněk Hölzel, Jan Kerel, Olga Růžičková, Tereza Vrbová, Dana Krýslová
Stavební část: Building, s. r. o.
Dodavatel: FCC, a. s., stavbyvedoucí František Nekvapil
Projekt: červen 2004 — červenec 2005
Stavba: září 2004 — dodnes

Fotografie: Tomáš Rasl, archiv AHK architekti, s. r. o.


 
Vize rekonstrukce a přestavba bloku domů

Z autorské zprávy AHK, Zdeněk Hölzel, Jan Kerel

 

Blok domů je jeden celek:

Blok domů mezi ulicemi Radlická, Plzeňská a Kováků byl postaven na přelomu 19. a 20. století. Část domů byla původně určena k bydlení, část byla již od počátku určena pro průmysl. Poměrně záhy došlo ke spojení domů a k přestavbě činžovních domů pro potřeby rozvíjejících se továren. V každém domě je jiná výšková úroveň pater. Tento fakt se v průběhu doby podařilo částečně eliminovat, nebylo ale možné se vyhnout množství různých schodišť, která tyto úrovně srovnávají.

Nesamostatné domy:

Domy nejsou samostatné, mohou fungovat pouze jako celek.

* Domy jsou z ulice přístupné pouze průchodem přes jeden z nich — dům E. Odtud se prochází přes soustavu vyrovnávacích schodů — pavlačí — schodišť a chodeb až ke vzdáleným prostorům.

* Průmyslové provozy (dnes již vystěhované) byly zásobovány přes průjezd z ulice Kováků.

* Dům C a E nemají vlastní schodiště, jsou přístupné přes jiné domy.
* Dům B a D nemají kanalizační přípojku.
Nevyhovující stav:

Stav domů pochopitelně nevyhovuje žádnému ze současných požadavků a předpisů.

* Nevyhovuje z požárního hlediska: únik osob ze vzdálených rohů místností je dlouhý, vede přes pavlače před okny, kde může hořet, schodiště nevedou na ulici.

* Nevyhovuje z hlediska přístupu invalidů; v bloku je pouze jeden osobní výtah, a to pouze do 2. patra.

* Nevyhovuje z dopravního hlediska — kapacita parkoviště ve dvoře má sotva desetinu počtu stání požadovaného pražskými předpisy.

* Nevyhovuje z hlediska užívání: kanceláře nelze dělit na samostatné celky.

* Nevyhovuje samozřejmě esteticky a standard prostor neodpovídá 21. století.

Záměr přestavby:
Přestavba bloku domů

* chce bloku domů vdechnout zcela nový duch: vytvořit kulturní prostředí pro práci v 21.století, kdy spojí moderní pracovní prostředí s kulturním využitím společného prostoru (atria)

* chce nově artikulovat výraz bloku jako jedné entity.

* chce zásadním způsobem odstranit chyby ve fungování, které se kupily postupně v čase v podobě provizorií. To znamená vybavit domy vlastními schodišti a výtahy tak, aby mohly být definitivně správně využívány.

* chce zhodnotit i ty historické prvky (pavlače), které nemají již funkci či jejichž funkce je překonaná, přičleněním k vnitřnímu prostoru.

Nově:

* přeměníme dvorní parkoviště v kryté atrium s dlažbou, zelení, kašnou, kavárnou a proskleným zastřešením.

* vybudujeme podzemní parkoviště pod dvorem.

* doplníme tvar dvora na pravidelný obdélník.

* domy A a B vybavíme klimatizací a celkově budou rehabilitovány.

* cihelné domy C, D, E, F budou rekonstruovány a nastaveny o jedno patro k vyrovnání výšky střech.


 
Z továrny palác kanceláří
MILENA SRŠŇOVÁ
 

Palác Křižík je blok šesti domů, které byly postaveny na konci 19. a na počátku 20. století. Čtyři starší (C, D, E, F — viz schéma) byly původně postaveny pro bydlení, objekty A a B sloužily od počátku průmyslovému využití. Poměrně brzy byly stavby spojeny a činžovní domy přestavěny pro potřeby továren. Výroba zde běžela až do 90. let 20. století. Dnes komplex prochází další inovací, přičemž se zásadně mění využití domů; i v průmyslových objektech jsou už jen kanceláře. Architekti Zdeněk Hölzel a Jan Kerel, autoři nové koncepce paláce, vytvořili projekt, který dokončuje trend započatý ve 30. letech 20. století. Již tehdy firma Františka Křižíka, významného českého vynálezce a podnikatele v oboru elektrotechniky (1847-1941), upravila pro výrobu celý blok domů rozdílné doby vzniku, postavených v rozdílném stylu, s rozdílnou konstrukcí a s rozdílnou funkcí. Komplex byl vícekrát upravován, ale vždy jen ad hoc a postupně degradoval.

Architekti rozhodně chtěli dosáhnout dojmu ucelenosti a zvolili k tomu několik principů: dvůr přeměnili ve vnitřní atrium a dali ho zastřešit; čtyři starší domy, nižší než továrenské, nastavili o jedno patro, aby se dorovnala výška střech; v podzemí atria byla vybudována tři patra společných garáží; domy získaly některá nová schodiště, nové výtahy a několik nových vstupů. Palác je rekonstruován a technicky vybaven podle dnešních standardů.

Palác Křižík byl upravován v několika krocích, přičemž po celou dobu byly domy stále užívány nájemníky. Nejprve byly odstraněny stavby ve vnitrobloku a dvůr byl očištěn od nahodilých přístavků. Poté byly vyčištěny interiéry domů A a B (viz schéma) až na základní konstrukci. Ukázala se krása velkorysých prostorů s půvabnými železobetonovými stropy s trámy s náběhy.Následovalo vyhloubení jámy a stavba podzemních garáží, která byla náročným a zajímavým technickým procesem. Ani tento husarský kousek nezastavil provoz domů. Pak došlo na postupnou rekonstrukci všech domů včetně dotvarování atria do obdélníku (dostavba mělkého domu G — viz schéma). Poslední etapou proměny bloku domů v entitu Paláce Křižík byla nástavba domů C, D, E a F a zastřešení atria.

Dominantní stavbou bloku je nesporně pozdně secesní továrna (dům A), s průčelím podle návrhu významného pražského architekta Maxe Spielmanna (1913-14). Tato výrazná a kvalitní stavba byla rehabilitována a její krása vynikla mimo jiné též citlivou úpravou průčelí podle původních plánů. Bývalé bytové domy s historizujícími fasádami (C, D, E, F) představují běžnou podnikatelskou produkci své doby (1887-88). Historizující průčelí byla po zevrubných studiích opravena a dvěma fasádám do Plzeňské ulice byla dokonce navrácena původní dekorace. Výsledek je velmi přesvědčivý a vypovídá jak o řemeslné zdatnosti štukatérů, tak o oprávněnosti přijatého rozhodnutí.

Hlavní vstup do komplexu je proražen domem E až do atria a z ulice ho vyznačuje nová markýza. Skrze halu je vstup do prostoru impozantního atria, v jehož parteru upoutá pozornost stupňovité jeviště z ušlechtilého dřeva a bílá kamenná dlažba. Funkčně je atrium poloveřejným prostorem, který má příležitostně sloužit ke kulturním nebo marketingovým akcím pro veřejnost. Měla by v něm být také kavárna.

Dvůr architekti zastřešili prosklenou ocelovou konstrukcí (rozpětí vazníků 25 m). Projektantem a dodavatelem střechy atria je firma Excon, která zvolila odlehčenou konstrukci z předpjaté ocele. Tenké nosné sloupy jsou vztyčeny na stropech garáží a opírají se po výšce o domy. Výšky domů architekti hodlali dorovnat pomocí nových, rovněž ocelových a prosklených pater. To však památkový ústav nedovolil, takže nakonec jsou tyto nástavby vyzděné. Většina pavlačí je uzavřena tenkým skleněným pláštěm a dispozice za ním je uvolněná. Nové prosklené vnitřní fasády třech křídel paláce jsou nepochybně dominantou atria. Firma Reynaers dodala speciální hliníkové profily, které umožnily zasklení pavlačí zevnitř. Profily jsou velmi subtilní, což dodává fasádním konstrukcím estetickou kvalitu.

Palác Křižík skvěle zapadá do souvislostí nově se rozvíjejícího Smíchova. Spolu s vilou továrníka Ringhofera, bývalou synagogou a Gymnáziem Na Zatlance hraje na tu nostalgičtější notu vedle spousty novostaveb na místě starého industriálního Smíchova, Nouvelovým Zlatým Andělem počínaje. Palác Křižík žije novým životem a dobře funguje. Kolemjdoucí si ani nemusí uvědomovat, kolik designérského důvtipu a technické a řemeslné práce skrývá ve svých zdech. Architekti vědomě a cíleně dovršili to, o co se sto let snažili všichni jeho uživatelé: ze skupiny poslepovaných domů udělat palác. 

 
Zdroj: autorská zpráva, Stavba 3/2007
Foto: Tomáš Rasl, archiv AHK architekti, s. r. o.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*