Pardubice připravují Zásady pro spolupráci s investory

Vedení města Pardubic zahájilo přípravu Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury, které mají nastavit transparentní pravidla pro vstup developerů do území Pardubic. Město si od tohoto dokumentu slibuje zefektivnění přípravy a realizace stavebních projektů i lepší zapojení investorů do budování související infrastruktury včetně škol.

„Poptávka po bydlení a nové výstavbě je v Pardubicích velká a naším úkolem je jít tomuto zájmu naproti. Chceme ale zajistit, aby se stavělo koncepčně a s novou výstavbou vznikala také potřebná veřejná infrastruktura od chodníků a parků až po školky. Připravované Zásady by nám měly pomoci v tom, aby k tomu docházelo za jasných a předem daných podmínek a aby nová výstavba dobře sloužila budoucím obyvatelům a zároveň nesnižovala kvalitu života ve městě pro obyvatele stávající,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Výhodou Zásad bude nejen větší informovanost města, ale také představa, co všechno by dané území mělo zahrnovat. „Princip Zásad spočívá v tom, že povedou investory k tomu, aby informovali město o svých projektech už ve fázi jejich přípravy. Umožní jim to najít s městem shodu, jak by mělo zastavěné území vypadat a jaká bude potřeba související infrastruktura. Ušetří si tím zbytečné průtahy, a tedy i další náklady,“ vysvětlil Jan Nadrchal, náměstek zodpovědný za rozvoj a strategii. 

V Zásadách bude stanoven investiční příspěvek, který má přinést vyvážení podílu města a stavebníků na nákladech, jež vyplynou ze zvýšené zátěže území. „Celý proces přípravy a koordinace investičních projektů bude pro město i developery transparentnější a rychlejší. Developeři budou mít možnost uhradit investiční příspěvek, který město využije přímo v dané lokalitě, nebo se rovnou zapojí do budování občanské vybavenosti. Velké téma jsou pro nás zejména školky a školy, rádi bychom investory ale také motivovali k budování městské zeleně a dalších prvků modrozelené infrastruktury,“ uvedl Jakub Rychtecký, do jehož gesce spadá oblast školství.

Vznik pravidel vítají také podnikatelé
Podnikatelé ve stavebnictví vznik podobných pravidel vítají. „Zodpovědní investoři se podílu na budování související infrastruktury nebránili ani dosud a bude určitě dobré, pokud pro výstavbu vzniknou jasná pravidla a celý proces projektové přípravy se zefektivní. To může vedle investičního příspěvku naopak vést ke snížení nákladů a zvýšení dostupnosti bydlení,“ podotkl Jozef Koprivňanský, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

Město chce do konzultací při přípravách Zásad zapojit nejen hospodářskou komoru, ale také místní investory a Asociaci developerů tak, aby se dosáhlo nastavení takových pravidel, která reálně pomohou k vyšší kvalitě a dostupnosti bydlení. „Věříme, že otevřenost města Pardubic k přípravě metodiky se odrazí nejen v její kvalitní podobě, ale také jejím celkovém budoucím přijetí. Potřeba řešit rozvoj lokalit developery a města pro někoho možná paradoxně spojuje. Jakkoli si však uvědomujeme, proč je pro města snazší a praktičtější sáhnout po příspěvcích od investorů, neměli bychom zapomínat na systémovou změnu. Finanční prostředky na to totiž jak developeři, tak budoucí obyvatelé bytů již dnes v nemalé míře platí na daních, jenže tyto peníze nejdou zpět do měst a lokalit, ale ztrácí se ve státním rozpočtu,“ dodal ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Pravidla pro spolupráci s investory v poslední době připravuje stále více měst a obcí. Na konci loňského roku je jako první statutární město přijala Jihlava, od konce března má své Zásady také Brno. Příprava podobných pravidel běží i v Praze, Liberci nebo v Karviné a na dalších místech. „V každém městě jsou specifické podmínky a požadavky, jedno ale mají Zásady všude společné. Cílem je nastavit transparentní prostředí, s rovnými pravidly pro všechny investory a garancemi, které získávají město i developer,“ uvedl advokát Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti, která bude po Jihlavě a Brnu Zásady připravovat i pro Pardubice.

První prezentace možností, které Zásady nabízejí, určená zastupitelům Pardubic se uskuteční 3. května. Příprava finální podoby dokumentu a nasazení pravidel do praxe je plánováno do konce letošního roku.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*