Park Rochus

(ČTK) – Čestné ocenění Stavba roku 2016 získala v Uherském Hradišti přeměna někdejšího vojenského cvičiště Rochus. Soubor staveb tvoří tři samostatné celky. „Jednak to je zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru, potom se jednalo o stavební přípravu pro přírodní amfiteátr v parku Rochus a samotnou expozici lidové architektury – muzeum v přírodě,“ řekl novinářům mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

V roce 2016 byla zkolaudována poslední část někdejšího cvičiště. Do jeho proměny investovalo město spolu se společností Park Rochus v uplynulých letech 55 milionů korun. V severovýchodní části města vznikla rozsáhlá příměstská rekreační oblast s expozicí lidového stavitelství na Uherskohradišťsku. Místním i turistům se tak otevřel nový prostor k vycházkám, trávení volného času a poznání.

„Proměna vojenského prostoru na civilní využití započala obnovou kaple svatého Rocha v roce 2008. Následovala řadu menších, ale významných revitalizačních projektů a investic do obnovy, péče a údržby krajiny v těsně přiléhajícím prostředí evropsky významné lokality přírody Natura 2000,“ uvedl Pášma.

Skanzen byl slavnostně otevřený před více než rokem. Nabízí expozice tradiční lidové architektury z různých období od konce 19. do poloviny minulého století. Návštěvníci si mohou prohlédnout na historickou stodolu z Břestku a kopie zemědělské usedlosti z Boršic, menšího hospodářského stavení z Veletin nebo nadsklepního vinařského objektu z Tučap. Uvnitř staveb lidé naleznou na 1000 sbírkových předmětů.

Stavba roku, případně Dům roku, jsou čestným oceněním kvality architektonického nebo stavebního díla vyhlašovaného v Uherském Hradišti od roku 1992. Jde o jedno z nejdéle udělovaných ocenění města v jeho novodobé historii. Za dobu svého trvání byl titul Dům roku přiznán 21 objektům a titul Stavba roku šesti stavebním počinům. Vítězné objekty zdobí bronzové tabulky od akademického sochaře Jiřího Habarty.

Doplněno Stavbaweb:
Již v roce 2002 zastupitelstvo města v územním plánu definovalo celou oblast bývalého vojenského cvičiště jako rekreační a oddechové zázemí města. Příprava koncepce funkčního využití návrší Rochusu byla zahájena v roce 2006 diskusí krajinných architektů nad možnou podobou regenerace celého území. Ideovou koncepci navrhl prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., renomovaný krajinný architekt. Přípravy plánů pokračovaly velmi podrobným biologickým průzkumem, diskusí s veřejností nad vhodnou podobou a funkcemi přírodně-kulturního areálu, činností pracovních skupin odborníků na jednotlivých tématech, podrobnějšími projektovými studiemi a koncepcí funkčních ploch celého území.
První ideová studie Komponované krajiny Rochus prof. Ivara Otruby byla dokončena v roce 2007, následně byl rovněž vyhodnocen vliv záměru na ochranu přírody a soustavu Natura 2000. Na základě zpracovaných studií, rozborů, expertních posudků a připomínek Krajského úřadu Zlínského kraje, partnerů, občanů i orgánů města Uherské Hradiště byla celková koncepce funkčních ploch upravena do výsledné podoby v přiloženém výkrese.
V roce 2010 byla úpravami zeleně a výsadbami prvních 100 stromů symbolicky zahájena regenerace přírodních ploch Parku Rochus, byla rovněž založena správcovská obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s.  Od roku 2011 probíhala postupná realizace dílčích dotačních projektů.
Více informací najdete zde: www.parkrochus.cz
Facebook/park.Rochus

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*