Parkovací dům za katedrálou

Podobu parkovacího domu za katedrálou navrhnou architekti, město vyhlašuje další soutěž
Ostrava vyhlásila další architektonickou soutěž, tentokrát na návrh řešení Parkovacího domu za katedrálou. Budoucí parkovací dům zaplní proluku na nároží ulic Zámecká a Purkyňova, kde se v současné době nachází placené veřejné parkoviště. Bude disponovat zhruba třemi stovkami míst, jeho přízemí zaplní obchody, prostory pro služby i gastronomii. Organizátorem užší jednofázové soutěže na novostavbu parkovacího domu je Městský ateliér prostorového plánování a architektury.

„Proluku chceme zastavět kvalitním městsky vypadajícím domem, to je očekávání, které od soutěže máme. Uvolníme si tím veřejný prostor v okolních ulicích a plochách před významnými budovami, odkud stáhneme auta do krytých stání. Zároveň tak získáme významné kapacity pro budoucí zástavbu na Masarykově náměstí. Do soutěže vyzveme tři účastníky přímo, další tři vybere soutěžní porota na základě předložených portfolií. Žádosti o účast v soutěži včetně portfolia může podat neomezený počet zájemců, a to do konce července. Vítěze bychom měli znát v lednu 2021,“
uvedla resortní náměstkyně Zuzana Bajgarová.

K podání návrhu město přímo vyzve tři kanceláře. Budou to A69 – architekti, Atelier bod architekti a Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno. V srpnu rozhodne rada města o snížení počtu účastníků. Na odevzdání návrhů bude mít šest vybraných soutěžících čas do 20. listopadu 2020. Odevzdané návrhy město odprezentuje příští rok v únoru.

Soutěžní zadání reflektuje požadavky památkové péče. Svou vnější podobou má nový parkovací dům respektovat umístění v historickém centru, a zvláště pak sousedství s architektonicky významnými stavbami, jimiž jsou obchodní dům Horník (dříve OD Bachner světového architekta Ericha Mendelsohna) či katedrála Božského Spasitele. Výškově má navázat na ostatní budovy a má mít městskou pohledovou fasádu. Dům by neměl narušit střešní krajinu centrálního obvodu, aby zůstal zachován zajímavý vzhled této části města s katedrálou často fotografovanou z ptačí perspektivy.

Město si v soutěžním zadání vymínilo, že v přízemí parkovacího domu budou prostory pro občanskou vybavenost, tedy služby, obchody či stravování. Součástí objektu budou veřejné toalety. Parkovací dům bude určen pro vozidla s klasickým i alternativním pohonem, přičemž stání budou navržena tak, aby umožnila komfortní zaparkování i větších osobních aut. Součástí objektu budou místa pro dobíjení elektrovozidel. Jejich počet může postupně narůst na základě poptávky. V přízemí by měl vzniknout také prostor pro bezpečné uzamčení jízdních kol.

„Parkovací dům má nahradit zhruba stovku povrchových parkovacích míst na parkovištích v okolí katedrály Božského Spasitele. Uvolní se tedy prostranství, které je pro město velmi cenné. Zadání soutěže jsme pojali tak, aby autoři návrhů řešili území komplexně, tedy nejen parkování, ale také například vedení a kapacitu inženýrských sítí. Vybudováním parkovacího domu se vytvoří prostor i pro další záměry v území,“
doplnil ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury Ondřej Vysloužil.

Součástí návrhu na řešení parkovacího domu bude umístění technologií, které zvýší kapacitu v území (elektrická energie), či umožní optimalizaci stávajícího vedení podzemních inženýrských sítí (např. parovodní soustava). Rozšíří se tak možnosti, jak v budoucnu pracovat s dalšími pozemky na náměstí a v jeho okolí, protože i budoucí stavby budou závislé na přítomnosti sítí. Vjezdy a výjezdy musí být řešeny tak, aby ani v době zvýšených nároků na parkování například v době konání divadelních představení nebo mší nebyl narušen běžný provoz v ulici.  

Návrh by měl zároveň zohlednit aktuální trendy v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a další ekologické přístupy. Nabízí se například využití dešťové vody pro údržbu pojezdových ploch, pro splachování toalet, pro zalévání zeleně nebo údržbu komunikací v okolí. 

Parkovací dům bude atraktivní hlavně pro lidi pracující, případně bydlící v docházkové vzdálenosti, pro krátkodobé stání návštěvníků katedrály, divadel, muzea a podobně. Vyšší intenzita využití se předpokládá během dopoledne a v podvečerních hodinách před a po ukončení kulturních akcí.

Porotci při výběru vítězného návrhu posoudí kvalitu celkového urbanisticko – architektonického řešení, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, ale také hospodárnost a ekonomickou přiměřenost zvoleného řešení.

Porotu tvoří zástupci města, obvodu a přizvaní odborníci. Řádnými členy závislými jsou – Vladimír Cigánek, náměstek primátora pro dopravu, David Witosz, místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Ondřej Vysloužil, městský architekt – ředitel ateliéru MAPPA. Řádnými členy nezávislými jsou Martin Krupauer, Atelier 8000, a architekti Ondřej Chybík, Chybik+Kristof Associated Architects, Vladimír Fialka, projektový manažer Skanska Reality, Milena Vitoulová, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu.
Náhradníky jsou Zuzana Bajgarová, náměstkyně ostravského primátora, Petr Buryška, architekt – urbanista ateliéru MAPPA a dále architekti Lucie Kadrmanová Chytilová, City Upgrade a Petr Stanjura, městský architekt Opavy.

Autor návrhu, který se umístí na prvním místě, bude odměněn cenou ve výši 700 000 korun. Podmínky soutěže schválila soutěžní porota, Česká komora architektů vydala potvrzení o její regulérnosti. Podmínky jsou zveřejněny zde: www.mappaostrava.cz/soutez.
tisková zprávaZadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*