Půdní vestavba Holport

Adresa: HOLPORT, Komunardů 32, Praha 7
Investor: David Řezníček, Martin Huml, ROOM 2000, s. r. o.
Autoři: Jaroslav Zima, Sabina Měšťanová, D3A /Fiala — Prouza — Zima/
Projektant: Michaela Hejtmánková, FARA project-consulting, s. r. o.
Profese: konstrukční část — Jan Kuchař, zdravotechnika — Miroslav Novotný, elektroinstalace — Miroslav Beran, vytápění — Josef Vaníček, požární ochrana — Milena Jonáková
Dodavatel: Dape, s. r. o. — pozemní stavby, Martin Hájek, Petr Hodač
Projekt : 01/2005-05/2005
Realizace: 08/2005-10/2005
Zastavěná plocha: 308 m2
Celkový obestavěný prostor: 1685 m3
Celková podlažní plocha: 409 m2
Celkové náklady: 6 600 000 Kč s DPH (dle rozpočtu)
Náklady na m2 podlažní plochy: 16 137 Kč/m2 s DPH
Náklady na m3 obestavěného prostoru: 3917 Kč/m3 DPH
Nosná konstrukce: stávající krov a železobetonová deska se stěnami nástavby zakrytá povalovým stropem
Podlaha 3. NP: podlaha s finální vrstvou z lehčeného betonu vynesena dřevěnými trámy zesílenými příložemi, část původního betonového stropu opatřena stěrkou a zvednutá plošina ze sbíjených dřevěných vazníků zaklopena deskami s nalepeným pozinkovaným plechem.
Podlaha 4. NP: železobetonová deska se stěrkou. Stěrkové a betonové podlahy pohledově sjednoceny nátěrem Betonkryl.
Prosklená stěna a světlík: Jansen
Střecha: titanzinková krytina na dřevěném podbití
Tepelná ztráta půdní vestavby: 23 kW
Předpokládaná spotřeba tepla: 46 000 kWh/rok
Měrná energetická náročnost objektu: 27,3 kWh/ m3/rok
Autor fotografií: Filip Šlapal, Lukáš Pinkava — D3AJAROSLAV ZIMA, SABINA MĚŠŤANOVÁ


Na křižovatce ulic Komunardů a Přístavní vzniká již od devadesátých let centrum moderního designu. V bývalé holešovické továrně vedle sebe sídlí firmy Konsepti, Vitra, Profil media a nyní též Horizont. Továrna je postupně obnovována a hledá se náplň pro dosud nevyužívané části objektu. Tím byla i půda nad vstupním dvoupodlažním traktem. S potěšením jsme mohli navázat na práci našich spolupracovníků a přátel (Stanislava Fialy a Daniely Polubědovové) a jejich koncept kavárny spojené dvojicí kruhových schodišť s následujícími patry. Prostor půdy nás od samého počátku okouzlil. Ocitli jsme se ve staré „stodole“ lehce zaneřáděné balastem vestavby služebního bytu. Nebylo těžké se s investorem shodnout na tom, že právě ona je tím zajímavým, hodným péče a ochrany. Mansardová střecha s krovem se změtí trámů, sloupků a kleštin nás inspirovala i v dalších krocích při hledání celkového prostorového schématu projektu.
Při návrhu jsme se snažili zachovat maximum současných konstrukcí. Sejmuta byla pouze nevyhovující krytina a zrušena část krovu v prostoru nad schodištěm. Bednění pod plechovou krytinou bylo zachováno. Vrstvy zateplení byly doplněny nad tuto rovinu. Půda nebyla rozdělena příčkami a viditelné konstrukce i nadále vyvolávají neopakovatelnou atmosféru půdního prostoru. Jednolitá matná plocha nové stěrkové podlahy je v kontrastu s hrubými tesařskými detaily a strukturou očištěného komínu. V části půdorysu byla podlaha zvednuta nad úroveň horní hrany vazných trámů. Vzniká tak plošina, ze které se sestupuje do jednotlivých „oddělení“ mezi plnými vazbami. Plošina je materiálově odlišná od nové podlahy, ocelové pláty pozinkovaných plechů tvoří další výrazný prvek.
Obdobné materiálové řešení je použito při formulování vnitřního prostoru železobetonové nástavby nad schodištěm. Dřevěné podbití mansardové střechy přechází v novou povalovou konstrukci stropu oddělenou od původního krovu pásem zasklení propouštějícího dostatek světla do hloubky dispozice. Na betonové podlaze byla opět použita stěrka s nátěrem.
Tvar střechy směrem do ulice zůstal nezměněn. Střešní poklopy jsou nahrazeny otvíravými střešními okénky.
Nejvýraznější úpravu doznal tvar střechy v místech nad stávajícím schodištěm. Úžlabí styku dvou střešních rovin bylo zcela nahrazeno vložením „kontejneru“ vzorkovny. Kontejner mírně konzoluje přes líc dvorní fasády a jasně přiznává zásah do objektu. Do dvora se obrací velkou prosklenou plochou, ostatní pohledové hrany a stěny jsou opláštěny „černým“ plechem. Rozdíl mezi rekonstruovanou střechou s titanzinkovou krytinou a hmotou nově vytvořené nástavby je na první pohled patrný.
Půdní výstavba byla dokončena stavební firmou Dape a jejími subdodavateli za tři měsíce od zahájení stavby a první návštěvníci ji mohli projít v rámci Designbloku.


Publikováno ve stavbě č. 6/2005

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*