Přednáška Christine Rottenbacherové a Tima Cassidyho:

PROČ POTŘEBUJEME ZACHOVAT PROSTOR PRO PŘÍRODU A KOMUNIKOVAT O NĚM?
26. listopadu 2014 od 18:00 hodin
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 , hlavní sál budovy APřednáška se koná v rámci cyklu: ZELENÁ INFRASTRUKTURA V EVROPĚ
Cyklus pořádá Česká komora architektů a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Třetí přednáška v rámci Cyklu zelené infrastruktury se bude soustředit na vyhodnocování takzvaných ekosystémových služeb zelené infrastruktury a na zapojování zainteresovaných stran a potenciálních uživatelů těchto míst.
Ekosystémové služby jsou pojmem nového oboru ekonomie přírody.
Jedná se o přínosy ekosystémů pro kvalitu lidského života.

HOSTÉ WORKSHOPU:
Krajinářská architektka Christine Rottenbacher se zabývá inovativními přístupy komunikace a participace. S českými partnery mimo jiné spolupracovala na projektu obnovy přeshraniční komunity na pomezí Moravy a Rakouska. Je autorkou ověřené metody nazvané „plánování v pohybu“, zaměřené na využití procházky místem jako vhodného nástroje nejen pro interpretaci významů v krajině, ale také pro rozhodování o jejím budoucím využití. Od roku 1991 vede vlastní ateliér v Dolním Rakousku. Spolupracuje zejména s architekty, sociology a umělci na projektech rezidenčních a komerčních budov, na urbanistických koncepcích, při plánování silnic, veřejných prostranství, parků i hřišť, ale také na tvorbě koncepcí, programů a politik zaměřených na městské plánování a obnovu venkova.
Tim Cassidy je blízkým spolupracovníkem Christine Rottenbacher, specializuje se na vyhodnocování a oceňování ekosystémových služeb.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*