Přestavba Zdíkova paláce v Olomouci

(ČTK) – Zdíkův palác stojící na Václavském náměstí v Olomouci čeká v příštích letech rozsáhlá přestavba za desítky milionů korun. Autorem návrhu je architekt Jan Šépka. Podle Miroslava Kindla z Muzea umění by měly stavební práce začít v roce 2020. Smyslem přestavby je zpřístupnit i dosud uzavřená místa. Torzo románské budovy, kterou dal ve 12. století postavit olomoucký biskup Jindřich Zdík, je součástí prohlídkového okruhu Arcidiecézního muzea.

„V současnosti je přístupná pouze část Zdíkova paláce. Počítáme s tím, že po přestavbě zpřístupníme i další dvě ramena nad křížovou chodbou, která vedou venkem a která nabídnou téměř přímý kontakt s katedrálou svatého Václava, jež se nachází v těsné blízkosti. Cílem přestavby je prezentovat památku lepším způsobem a celou ji otevřít veřejnosti,“ řekl ČTK Miroslav Kindl z Muzea umění v Olomouci. Přestavba by podle něj měla začít v roce 2020, nyní se pracuje na projektové dokumentaci a následném stavebním povolení.

Zdíkův palác zkoumali ve 20. století historici umění i archeologové. V souvislosti s prohlášením areálu národní kulturní památkou v roce 1962 a snaze zpřístupnit jej veřejnosti, rozpracoval do roku 1969 architekt Jan Sokol spolu s Miloslavem Burianem studii jasně odlišující moderní zásahy od původních struktur. „Díky tomu bylo možné v 70. a 80. letech například zvednout střechy nad ambitem, odkrýt románská okna a vestavět ochoz pro návštěvníky paláce,“ uvedl mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal.

Podle Kindla však Sokolovy plány nebyly zcela naplněny a z původní přestavby se stal polotovar. „Domníváme se, že v současnosti už tato národní kulturní památka nedostojí požadavkům prezentace, současný způsob prezentace navíc zastarává, a to nejen esteticky, ale i technicky. To je důvod, proč to chceme napravit,“ doplnil Kindl.

Druhá fáze rekonstrukce areálu, která se nyní připravuje, vychází z projektu architekta Jana Šépky, který navazuje na původní Sokolův záměr a do prostor paláce vkládá prvky, které se jasně odlišují od historických částí. Záměrně se omezuje na moderní materiály, jako je beton, sklo a kov. V podkroví hlavní budovy děkanství by měly vzniknout další výstavní prostory a nově navržené je i zpřístupnění paláce. „Nejvýraznější změnou bude, že se sklopením střechy odkryjí okna do kaple svaté Anny. Do kaple tak bude vnikat přirozené světlo,“ dodal Miroslav Kindl.

Vznik románského biskupského paláce, dříve známého jako Přemyslovský palác, souvisí s výstavbou kostela sv. Václava, který založil na počátku 12. století olomoucký kníže Svatopluk. Stavbu dokončil olomoucký biskup Zdík. V sousedství kostela si nechal postavit reprezentační palác, k němuž přiléhala menší křížová chodba obdélníkového půdorysu a kapitulní dům určený pro společný život kněží. Palác byl poté několikrát přestavován. Jeho proměny jsou součástí nové výstavy v Arcidiecézním muzeu s názvem Zde se nacházíte – Václavské náměstí v proměnách času.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*