Petr Krejčí k Valné hromadě Obce architektů

Puč v Obci Architektů nevyšel – zatím!, míní architekt Petr Krejčí
Valná hromada Obce Architektů proběhla 5. 12. 2013 a připravovaná „revoluce“ celý její průběh docela poměrně zdramatizovala, takže bylo opravdu na co se dívat.

Text je rakcí na článek: Mladí architekti kritizují oborové sdružení a chtějí ho změnit

Obec Architektů se v r. 1989 stala nástupnickou organizací komunistického Svazu Architektů ČSSR a převzala po něm některé produkty a činnosti. Zejména to byl časopis „ARCHITEKT“, který byl v té době v podobě osmi – nebo dvanácti stránkových novin na skoro kopřivovém papíře. Po sametovém převratu – vedoucí pozice v počáteční době v Obci Architektů zastávali na základě svobodných voleb architekti: Masák, Šrámková, Šebek, Štípek.

Teprve v roce 1992 se díky intenzivním snahám tehdejších členů a představitelů OA podařilo zřídit a ustavit „ČESKOU KOMORU ARCHITEKTŮ“, která začala spravovat naši architektonickou profesi na základě zákona 360/1992 Sb. Protože pro vlastní profesní život architekta je mnohem důležitější kulaté autorizační razítko, vydávané KOMOROU na základě autorizační zkoušky, tak se stalo, že během doby velká většina těch, kteří byli zpočátku v OA, logicky přešla do KOMORY a OBEC převážně opustili. Prakticky také většina dnešních komorových funkcionářů má původ v OBCI ARCHITEKTŮ.

Situace je dnes taková, že KOMORA má cca 3500 členů a OBEC cca 500 členů. Obě organizace žijí převážně z příspěvků svých členů. Členský příspěvek ČKA je 6000 Kč, příspěvek OA je 1500 Kč ročně. Rozpočet KOMORY se pohybuje mezi 22 000 000 a 25 000 000 Kč/rok. Činnost členů v orgánech KOMORY je honorována 300 Kč/hod., činnost všech členů v orgánech OBCE je zdarma – bez odměny. Z tohoto srovnání si sami udělejte úsudek o možnostech obou uskupení.

KOMORA je tedy profesní organizací stanovenou zákonem 360/1992Sb a stará se o naši profesní činnost.  Zatímco OBEC je vlastně zájmovou organizací – profesním spolkem – občanským sdružením a svou podstatou navazuje na spolky, jako byl kdysi „Mánes“ apod., kde se sdružovali architekti a umělci různých oborů a architekti v nich měli často docela vůdčí a významné postavení.

Přes toto předchozí v podstatě nepříznivé finanční porovnání OBCE a KOMORY toho vykonává OBEC pro podporu architektury obecně – šíření informací o architektuře a její propagaci směrem k nejširší veřejnosti – maximum, které je v jejích finančních i personálních možnostech. V porovnání s KOMOROU, jejíž zajištění je v těchto směrech (finanční rozpočet, velikost kanceláří Praha, Brno atd.) nesrovnatelně větší, toho pro propagaci architektury směrem k laické i architektonické veřejnosti vykonává OBEC viditelně více než KOMORA. Na obranu KOMORY lze říci, že to vyplývá z primárně odlišných poslání obou korporací.

Dvě tzv. „rodinná stříbra“ OBCE ARCHITEKTŮ, která spravuje, jsou: „Grand Prix Obce Architektů“, která je nepochybně v současnosti nejlepší prezentací architektury veřejnosti, a časopis „Architekt“, vyhodnocený Unií vydavatelů jako nejlepší časopis roku 2011 a 2012 (pozn. red. – jako jediný architektonický časopis byl do soutěže o titul přihlášen). Obě tato aktiva mají jednotlivě odhadnutelnou cenu jako značky cca 20 miliónů korun a obě mají svou historii a nepřehlédnutelný význam.

Kromě toho vyvíjí OBEC ještě další aktivity, jako jsou SALON OBCE ARCHITEKTŮ, spolupráce s AIA asociací interiérových architektů, spolupráce s ČKAIT, vydává Informační servis, probíhá kontinuální spolupráce s dalšími výtvarnými umělci apod. Všechny uvedené aktivity ve všech směrech, i další činnosti OBCE by bylo možno určitě zdokonalovat, a to právě v případě, že se do práce v OBCI legálním a standardním způsobem, respektujícím stanovy, aktivně zapojí nastupující mladá a invenční generace architektů.
Zdroj foto: EARCH.cz
A nyní k proběhlé Valné hromadě
: Na základě „Výzvy k reformě OBCE ARCHITEKTŮ“, kterou iniciovala skupina mladých architektů, vedených a zastupovaných nejmenovanými třemi členy představenstva KOMORY, proběhla na VH jakási organizovaná revolta, spočívající v negaci víceméně všeho, co dosud OBEC vykonala, a to aniž by tito iniciátoři měli o vlastní OBCI postačující informace. Místo toho, aby se tito mladí ambiciózní architekti standardně zapojili do činnosti OBCE, o což OBEC vždy opakovaně usilovala, zorganizovali tito vesměs autorizovaní architekti pokus o jakýsi puč, nerespektující současné platné stanovy OBCE a usilovali o své účelové provolení do stávajících orgánů OBCE (rady Obce a Dozorčí rady Obce), a to s cílem, tyto orgány ovládnout.

Agresivní vystupování jejich mluvčích na VH postrádalo základy etiky a slušného vystupování. Principiálně je možno říci, že jejich jednání na VH bylo na hraně principů etického chování a vystupování architektů, vzájemně mezi sebou, které požaduje Profesní a etický řád ČKA.

Po dlouhé a dramatické diskuzi bylo nakonec dosaženo dohody, zahrnuté do usnesení, o svolání další mimořádné Valné hromady OBCE ARCHITEKTŮ.

Lze jedině doufat, že při případném budoucím zvolení některých kandidátů z této iniciativní skupiny do Rady OBCE se jim nebude jednat o snahu o osobní prospěch nebo úzce skupinový zájem a o ovládnutí OBCE, a že jejich případné zvolení a následná práce (zdůrazňuji: nehonorovaná práce) bude mít pro další směřování OBCE ARCHITEKTŮ převážně pozitivní a ne negativní dopad.

Bylo by to pak určitě ku prospěchu celé široké architektonické veřejnosti.

Petr Krejčí                                                                                               

Záznam o Valné hromadě z pohledu Reformy architektů zde.

Související články
Mladí architekti kritizují oborové sdružení a chtějí ho změnit
Miloš G. Parma k Reformě architektů

Výzva k reformě Obce architektů zde.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*