Přístavba u základní umělecké školy

Základní umělecká škola se nachází v jedné z okrajových částí Brna, v ucelené urbanistické struktuře rodinných domů tradičního typu. Vznikla adaptací jedné z vilek v šedesátých letech minulého století. V osmdesátých letech pak byl směrem do dvorní části přistavěn sál, který byl s uličním objektem propojen přízemním krčkem. S ohledem na další rozvoj činnosti školy, ale také na technický stav přístavby, byl krček zbořen a na jeho místo navržena přístavba.

Návrh musel respektovat půdorys původní stavby. Jeho cílem bylo maximálně využít daného prostoru a současně splnit provozní a hygienické nároky. Kromě toho jsme se snažili oživit nevelký pozemek školy, jehož úprava byla také součástí projektu, a prostory přístavby s ním propojit.

Hmota nového traktu se svým tvarem i materiálovým pojednáním vyčleňuje od obou navazujících objektů. Společně tak vytváří mozaiku, korespondující s činností umělecké školy, inspiruje a oživuje. Fasáda jasně odráží dispoziční členění. Velká okna opticky zvětšují prostor učeben a současně do nich přivádí dostatek světla ze stísněné okolní dvorní zástavby. Zejména výtvarná výuka bude využívat oba venkovní předprostory. Zatímco ten jižní slouží primárně jako nástupní plato před vstupem do školy a rozptylové místo při představení konaných v sále, komorní severní dvorek může být zároveň malou venkovní galerií, viditelnou z chodby v přízemí.

Interiérové řešení bylo nedílnou součástí návrhu. Celým prostorem přístavby prostupuje přírodní korek, jehož vlastnosti přímo vybízely k jeho použití. Napomáhá tlumit hladinu hluku, zatepluje prostor a slouží jako prezentační plocha pro výtvory žáků. Objevuje se ve velkých plochách na obkladech stěn, dveřích vestavěných skříní, ale také byl použit na piktogramy orientačního systému a informační tabulky u tříd.

Autorská zpráva
Foto: POParch


Investor: Statutární město Brno
Autoři: POParch s.r.o. – Ing. arch. Marika Pajgrtová, Ing. arch. Jan Podešva; PROJECT building s.r.o. – Ing. arch. Patrícia Žuchová
Generální projektant: PROJECT building s.r.o.
Dodavatel: Kalaha a.s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*