Půl rok oboru architektura v projektu Edutech

Obor architektura na Technické univerzitě v Liberci pro studenty středních škol je v polovině své naplánované délky. Kurzy o architektuře a urbanismu jsou součástí vzdělávacího projektu Edutech, který navazuje na úspěšnou Dětskou univerzitu.


Obor architektura je určen zejména pro zájemce o vysokoškolské studium architektury, ale náplní probíhajících kurzů není běžná výuka kreslení nebo dějin architektury. Cílem oboru je seznámit středoškolské studenty se současnou architekturou v širších souvislostech a zároveň rozvíjet jejich kreativitu na základě architektonických a urbanistických témat.

Pro každé setkání probíhající v dvoutýdenních intervalech, je připraveno nosné téma, které je v průběhu kurzu podrobně zpracováno různorodou formou. Již v úvodu prvního setkání byla položena otázka Co je architektura? Po slovníkové definici architektury s ukázkami klasických staveb si studenti postupně prohlédli fotografie současné architektury od renomovaných tvůrců. Úkolem bylo určit účel stavby a najít smysl často neobvyklého architektonického ztvárnění. Studenti tak v "betonovém silu" objevili polní kapli, navrženou švýcarským architektem Peterem Zumthorem nebo zkoumali proč do průčelí nové univerzity nechali architekti z estonského ateliéru Kaka Kava obtisknout kopii fasády z již
neexistující budovy burzy.

Každý kurz je zakončen samostatným výtvarným úkolem a který přináší velmi zajímavé výsledky. Na kurzu věnovanému funkcionalismu vzniklo "město" z bílých papírových krychlí, kde každá z krabic měla originálně pojednanou fasádu v duchu zásad funkcionalistické architektury.

Součástí oboru architektura jsou i návštěvy architektonicky zajímavých staveb. Velmi podrobně si studenti prohlédli nedávno otevřenou Libereckou galerii, která vznikla konverzí historických lázní. Exkurzi po budově galerie oživil zasvěcený výklad architekty Heleny Hlávkové z ateliéru SIAL, která se na projektu rekonstrukce lázní intenzivně podílela. Návštěva horského hotelu a vysílače Ještěd, v době kdy byl kvůli částečné rekonstrukci pro veřejnost uzavřen, se nakonec ukázala jako velmi atraktivní. Díky probíhající stavebním pracím si bylo možné prohlédnout prostory, které jsou v rámci běžného provozu hotelu veřejnosti nepřístupné.

Kurz bude pokračovat i v druhé půlce školního roku. Na programu je celodenní exkurze do Litomyšle, do města s mimořádnou koncentrací kvalitních současných staveb. V kurzech se budou rozvíjet architektonická a urbanistická témata, na která v předchozím pololetí zatím nebyla zpracována.

Lektory kurzu jsou pedagogové liberecké Fakulty umění a architektury v Vladimír Balda a Jiří Žid a Michaela Jermanová z Průmyslové školy stavební v Liberci. Projekt EDUTECH je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Základní info o projektu Edutech:
http://edutech.tul.cz/

Blog oboru architektura:
http://edutecharchitektura.blogspot.cz/

tisková zpráva


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*