Poptávka po rezidenčních, retailových i průmyslových nemovitostech bude převyšovat nabídku

Poptávka po rezidenčních a retailových nemovitostech bude ve všech regionech České republiky v následujících letech výrazně převyšovat nabídku, přičemž převis poptávky bude výraznější u obchodních center. Situace bude přesně opačná v oblasti nabídky kancelářských prostor v Praze, která dosáhne růstu na úrovni 11,1 procenta a bude dvojnásobně vyšší než růst poptávky. V mimopražských regionech však bude nabídka kanceláří pokrývat poptávku jen z poloviny. Průmyslový development se bude v letošním i následujícím roce soustřeďovat hlavně na mimopražské regiony, ale ani v nich nebude nabídka schopna pokrýt aktuální poptávku. Vyplývá to ze Studií developerských společností Q1/2017 a Q2/2017 zpracovaných analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.
 
Zatímco rezidenční development prožívá v letošním roce v oblasti Prahy pokles nabídky v průměru o 2,0 procenta, v rámci mimopražských regionů dojde v roce 2017 naopak k navýšení nabídky v průměru o 1,1 procenta. V roce následujícím jsou predikce vývoje téměř totožné, přičemž v Praze bude dále pokračovat dvouprocentní pokles a mimo hlavní město vzroste nabídka o dalších 1,5 procenta. “Nacházíme se v klasické růstové části vývojového cyklu nemovitostního trhu. Dobrá ekonomické kondice a dostupné financování zvyšují poptávku, a tím i ceny. Tento vývoj je bohužel umocňován omezeními na straně nabídky nových bytů především délkou a komplikovaností schvalovacích procesů,” vysvětluje Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice. „V příštích několika letech dojde v Praze s největší pravděpodobností k výraznému růstu cen. Příčinou bude převis poptávky nad nabídkou, který bude způsoben nedostatkem projektů. Důvodem nedostatku projektů je dlouhodobý tragický stav v legislativě povolovacích procesů, liknavý, alibistický a leckdy i šikanózní postup úřadů a politických subjektů vůči žadatelům o stavební povolení,“ tvrdí Pavel Satorie, obchodní ředitel, Abbey, s.r.o.

Za této situace nebude nabídka developerských společností v oblasti rezidenčních nemovitostí schopna uspokojit stále rostoucí poptávku. Největší rozdíl je patrný v pražském regionu, kde poptávka v letošním roce vzroste o 5,5 procenta, zatímco v mimopražských regionech je předpokládán nárůst poptávky o 3,1 procenta. V roce 2018 dojde k dalšímu navýšení poptávky v oblasti hlavního města o 4,9 procenta a o 3,3 procenta mimo Prahu. „Zatímco na začátku roku 2016 se podle našich statistik, na nichž spolupracujeme se Skanskou Reality a společností Central Group, průměrná cena za nový prodaný byt pohybovala v Praze na úrovni 59 885 Kč na m2, na konci roku to bylo již 71 567 Kč na m2. Důvodem je především snižující se zásoba nově dokončených bytů, kterých za stejné období ubyla téměř třetina,“ komentuje vývoj Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. „Loni se zvedla cena prodaných bytů o 19,5 procenta. Cenová hladina je již poměrně vysoko, nicméně i v roce 2017 očekáváme, že ceny dále porostou. Již ale mírněji, řekněme, o 5 procent. Očekáváme, že převáží vliv nedostatku bytů v důsledku omezeného povolování, který tlačí ceny nahoru, nad omezením dostupnosti hypoték a jejich zdražením, což by mohlo naopak tlačit ceny dolů,“ říká Dušan Kunovský, předseda představenstva, CENTRAL GROUP.

Nabídka developerských firem v oblasti obchodních center bude v následujících letech klesat. Zatímco v hlavním městě dojde v  roce 2017 ještě k drobnému navýšení nabídky o 0,6 procenta, v roce následujícím již dojde k poklesu o 2,1 procenta. V mimopražských regionech se bude v letošním i příštím roce pokles nabídky obchodních center pohybovat na úrovni 2,1 procenta. „Nové prodejní plochy vznikají v případě Prahy hlavně jako rozšíření stávajících center. Mimo Prahu se výstavba soustředí na doplnění existující sítě. Developeři a vlastnící kladou větší důraz na technologická vybavení center a na růst podílu zábavních ploch vůči čistě prodejním,“ popisuje situaci Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice. „V oblasti nabídky nových prostor se neočekávají výraznější změny, a to i přes nadále rostoucí poptávku. Penetrace trhu je vysoká a konkurenční boj velice tvrdý. Novou výstavbu uvidíme spíše selektivně a především mimo klíčová města,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research. S tím souhlasí i Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl „Trh zůstane i nadále celkem stabilní, neočekávám nějaké zásadní výkyvy.“

Růst poptávky po obchodních centrech bude stejně jako u rezidenčních nemovitostí převyšovat nabízené množství prostor. V roce 2017 je očekáván nárůst poptávky o 5,2 procenta v Praze, v mimopražských regionech by se měl nárůst pohybovat na úrovni 4,3 procenta. Následující rok bude růst poptávky pokračovat tempem 5,2 procenta ve všech regionech České republiky. „Růst či pokles míry neobsazenosti je zejména závislý na lokalitě retailových prostor. Jako příklad bych uvedl zavedené nákupní ulice v centru Prahy, kde se na uvolněný prostor čeká i několik let, či nákupní centra v dobré lokalitě a se správným složením nájemců jako například Centrum Chodov či Nový Smíchov, kde je nulová neobsazenost. Naopak retail, který není v dobré lokalitě, bude do budoucna ohrožen poklesem míry obsazenosti,“ říká Alois Vyleta, Managing Director, CA Immo Real Estate Management Czech Republic, s.r.o.

Nabídka kancelářských prostor v Praze oproti retailovému developmentu v roce 2017 výrazně vzroste, a to v průměru o 11,1 procenta. Růst tohoto sektoru vydrží i v roce 2018, bude se však již pohybovat na podstatně nižší úrovni (3,6 procenta). V dalších regionech České republiky také dojde v letošním i příštím roce k mírnému růstu nabídky kancelářských prostor (2,8 procenta, respektive 2,5 procenta). „Nabídka nových administrativních budov v roce 2017 významně vzroste ve srovnání s minulým rokem. Zároveň očekáváme, že rovněž i poptávka nájemců po kancelářských prostorech zůstane v roce 2017 na vysoké úrovni. Poptávka je tažena silným ekonomickým růstem v České republice i v EU a dovoluje nájemcům expanzi. Na trhu je také poptávka zahraničních korporací po centrech sdílených služeb a obchodně provozní činnosti dodavatelů,“ vysvětluje Tero Loukonen, Head of Research, PASSERINVEST GROUP, a.s. „Obecně, ekonomice se daří, z našeho projektu budou zajímavé spíše střední projekty lokalizované na dobrých místech a v návaznosti na kvalitní dopravní infrastrukturu (dálnice, MHD). Za střední projekty považujeme objekty do 3000 m2. Nárůst nájmů předpokládáme pětiprocentní,“ říká Zdeněk Přichystal jednatel, FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.

Růst poptávky po kancelářích v Praze nedosáhne podle predikcí tak vysokého procenta, jako je tomu u nabídky, přičemž dle ředitelů developerských společností vzroste poptávka v Praze o 5,3 procenta v roce 2017, respektive o 4,3 procenta v roce 2018. Naopak poptávka po kancelářských prostorech v ostatních regionech je v relativních číslech vyšší než nabídka, přičemž se jedná o nárůst o 5,6 procenta pro letošní i příští rok. „Naší základní obchodní aktivitou je vývoj, výstavba a pronájem administrativních budov typu AAA, tzn. budov v nejlepších lokalitách v nejlepší kvalitě. V rámci Evropy se soustřeďujeme na development pouze v hlavních městech, v ČR jsme tedy zastoupeni svými projekty pouze v Praze. V oblasti našeho segmentu je dlouhodobá situace relativně stabilní, neočekáváme na trhu žádné výrazné skoky ani směrem nahoru, ani směrem dolů,“ tvrdí Hana Šántrochová, Development Director, S+B Plan & Bau Prag, spol. s r.o. „V roce 2016 bylo v Praze dokončeno jen 33 tisíc metrů čtverečních nových kancelářských prostor. Roky 2017 i 2018 se vracejí na obvyklé úrovně okolo 160 tisíc metrů čtverečních nové plochy za rok. Měnit se nebude ani tak nájemné samotné, jako spíše objem poskytovaných nájemních pobídek. U nich očekávám mírný pokles,“ dodává Pavel Kliment, partner odpovědný za sektor stavebnictví a real estate v KPMG Česká republika.

V oblasti průmyslových nemovitostí poroste nabídka developerů zejména v regionech ČR. V roce 2017 vzroste nabídka průmyslových nemovitostí v regionech o 6,5 procenta, v roce příštím pak o dalších 5,3 procenta. Nabídka v hlavním městě bude podle ředitelů developerských společností naopak spíše stagnovat (růst 0,9 procenta, respektive 0,3 procenta). „Vývoj nabídky v industriálním segmentu bude samozřejmě určovat trh, který bude ovlivněn také celou řadou vnějších faktorů, jako jsou přímé investiční pobídky a jejich forma, apod. Ale nejdůležitějším komponentem poptávky bude dále komplexní vhodnost pro potřeby klienta, a to nejen z technického a finančního hlediska, ale také lokalita, logistická dostupnost, využití potencionálních lidských zdrojů, atd. Stále je zde celá řada lokalit, která bude do budoucna poskytovat solidní potenciál růstu trhu. Všeobecně bude muset nabídka developerských průmyslových nemovitostí reflektovat poptávku po sofistikovanějších objektech, ve kterých bude možno provozovat aktivity s vyšší přidanou  hodnotou,“ říká Jan Lidral, Marketing Manager Central Europe, Takenaka Europe. „Očekávám mírně střízlivý nárůst. I přes ujištění o velkém objemu cizích investic (Čína), které zatím neregistruji, se domnívám, že developeři zvolí konzervativní strategii,“ dodává Viliam Záthurecký, ředitel, Leis, a.s.

Růst poptávky po průmyslových nemovitostech převýší nabídku nejen v Praze, ale i v regionech. Množství poptávaných průmyslových nemovitostí v hlavním městě přitom poroste v letošním roce o 5,6 procenta, v regionech jich bude poptáváno dokonce o 7,9 procenta více než v roce 2016. Poptávka poroste i v roce 2018, a to o 2,3 procenta v Praze a o 4,6 procenta v regionech. „Stále naléhavějším tématem je zajištění dostatečně kvalifikované pracovní síly, zejména v oblastech, které jsou mimo velká města. Průmysloví developeři budou čelit, a někde už čelí, nové výzvě: budou muset kromě samotných průmyslových nemovitostí začít investovat ve větší míře i do ubytovacích kapacit a ostatního zázemí. Bez takového „komplexního“ developmentu již nebude v některých oblastech růst možný,“ komentuje situaci Vladimír Müller, prokurista, Waystone CZ, s.r.o.

Studie developerských společností Q1/2017 a Q2/2017 jsou ke stažení na:
www.ceec.eu

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*