POROTHERM myslí na zdravé vnitřní klima při bydlení

Fotogalerie ke článku (3)

WCP

WCP

Překlad nad okenním otvorem - tepelné schéma

Překlad nad okenním otvorem - tepelné schéma

Překlad nad okenním otvorem - materiálové řešení

Překlad nad okenním otvorem - materiálové řešení
Celá fotogalerie (3)

Příjemné a zdravé vnitřní klima v domě je základem spokojenosti s vlastním bydlením. Přestože tento požadavek vypadá jednoduše, řešením způsobu, jak ho dosáhnout, se zabývá řada renomovaných institucí i fakult vysokých škol. Z vědeckých studií vyplývá, že kvalita vnitřního prostředí závisí především na vzájemné kombinaci vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu a výsledné teploty v místnosti.

Stabilizace a optimalizace vnitřního klimatu je velmi důležitá. Právě její nerovnováha totiž může za to, že i přes relativní chlad se pro přílišnou vlhkost v ložnici potíte a nemůžete usnout. Nebo se trápíte suchem a vedrem v pracovně. Jaké jsou tedy možnosti pro navržení a provedení stavby, aby kvalita vnitřního prostředí byla co nejvyšší?

Přílišná vlhkost ani sucho zdraví neprospívají
Vlhkost vzduchu v místnosti během dne kolísá. Její výše přitom závisí na řadě faktorů. Mezi ně patří odpařování vody z rostlin (až 20 g/h), vodní pára vyprodukovaná samotnými uživateli domu (dechem, odpařováním — dle činnosti až 300 g/hod), koupáním (až 700 g/hod), sprchováním (až 2600 g/hod), mytím a vařením (až 1500 g/hod). Zvláštním zdrojem vlhkosti je také bazén (cca 40 g/m2/hod), pokud je umístěn v domě nebo s ním je propojen chodbou.
K dusnu v interiéru dochází následkem vysoké relativní vlhkosti vzduchu v kombinaci s vysokou teplotou. Někdy se můžeme setkat s termínem „mez dusna“, o níž se mluví v případě, kdy parciální tlak vodních par dosáhne 1877 Pa (Scharlau 1943, Bruner 1959). Uvedené prostředí je pak přímo optimální pro vznik a šíření roztočů a plísní.
Nevhodné klimatické podmínky představuje i příliš suchý vzduch, který znají především obyvatelé panelových domů. Suchý vzduch v místnosti vzniká v důsledku poklesu relativní vlhkosti vzduchu pod 40 %, což je hranice, kdy dochází k vysoušení sliznic horních cest dýchacích. Díky tomu se zpomaluje obranný pohyb řasinek (cilia) a bakterie a viry z okolního prostředí nacházejí ideální podmínky pro svůj rozvoj.

Úspory tepelné energie na úkor nedostatečného větrání přinášejí problémy
Skutečnost, že právě pálená cihla disponuje vynikajícími difuzními vlastnostmi, znali již naši předci v dávné minulosti. Avšak současný trend co nejvíce snižovat tepelné ztráty budov často odsouvá základní a tisíciletími ověřené zkušenosti s keramikou do pozadí. Úspory tepelné energie tak mnohdy vznikají na úkor dostatečné výměny vzduchu.
Tepelněizolační konstrukce se nezřídka opírají o tzv. parozábrany, jež zabraňují prostupu vodních par, případně o tzv. parobrzdy, které výměně par kladou značný odpor. V případě netěsnosti parozábrany dochází k lokálnímu zvýšenému prostupu vlhkosti, kterou použité izolační materiály často nejsou schopny na rozdíl od cihelného střepu absorbovat. Následkem toho dochází k vadám a poruchám staveb.
U takto konstruovaných budov navíc bývá nutností upravovat vnitřní klima za pomoci strojních technologií — odvlhčováním, nuceným větráním s odvodem vlhkosti nebo naopak vlhčením vnitřního suchého vzduchu.

Vývoj materiálu POROTHERM staví na zdravém klimatu
Předpokladem pro dobré užívání domu je optimální vnitřní klima. Tento fakt se stal jedním ze základních hledisek společnosti Wienerberger při vývoji zdicího systému POROTHERM. Opírá se přitom o specifické vlastnosti páleného cihelného střepu, jako je schopnost hospodařit s teplem a vlhkostí.
Základem pro dosažení optimálního vnitřního prostředí je schopnost propouštět vodní páry zdivem. Pokud je tato podmínka splněna, je přebytečná vodní pára s minimálním odporem odváděna z místnosti a vlivem fyzikálního procesu tzv. sorpce akumulována do keramického materiálu až do úrovně rovnovážné vlhkosti. Se vzrůstající relativní vlhkostí v interiéru roste také rovnovážná vlhkost keramiky POROTHERM. Po dosažení její hranice je přebytek vodních par odveden dále přes omítku ven do exteriéru.
Pokud vlhkost v místnosti naopak klesne, opět se mění rovnovážná vlhkost keramiky ve stěně a nastává opačný proces tzv. desorpce. Jeho principem je uvolňování vlhkosti z materiálu a její následné dodání zpět do interiéru.
Použití moderního cihelného zdiva POROTHERM představuje jednoduchý a praktický způsob, jak docílit požadovaného vnitřního komfortu. Kromě toho nabízí uživatelům další výhody, mezi něž patří dlouhá životnost a splnění požadovaných kritérií kladených na tepelnou a akustickou ochranu budov.

Více informací na www.porotherm.cz.


Informace společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*