PORTA Napajedla

Víceúčelová brána se symbolickým a informačním charakterem vznikla zdůrazněním hlavního vstupu z Masarykova náměstí. Vznikla na spojnici fasád radnice a spořitelny ve formě dvou sloupů a reliéfního prahu v úrovni pojízdného chodníku. Výška sloupů je stejná jako koruny fasád spořitelny.

Sloupy porty byly uzpůsobeny tak, aby dovolily různá funkční využití:
– vlajkové stožáry vybavené ofukováním praporu s podporou jeho vlání pomocí VZT
– osazení nosníkem pro zavěšení informačních panelů
– osazení závorou pro regulaci provozu (jak fyzickou, tak prostorovým snímáním)
Sloupy tvoří sestava čtyř konických L profilů s vnitřním volným křížem, který dovoluje skrytou instalaci vedení sítí a lan pro navěšení praporů, resp. nosníků pro osazení reklamy.

Práh bude tvořit reliéf na litinové desce s informativní grafikou. Zpracování tématu i výtvarného řešení může být předmětem výtvarné soutěže.

Oplocení
Bývalý areál Technických služeb na břehu Moravy je dnes orientovaný na podporu cykloturistiky a výhledově bude podporovat aktivity rekonstruovaného kina, upraveného nádvoří radnice a sokolovny. Východní hranice jeho pozemku sousedí s komunikací a dětským hřištěm ve vnitřní části prostoru. Na této hranici pozemku byly vybudovány nové oplocení a vjezdové brány do areálu.
Plot tvoří sestava velkých kovových rámů z hranatých trubkových profilů, osazených standardním způsobem na sloupky kotvené do betonové podezdívky. Vnitřní pole každého z rámů bylo vyvařeno z vyřazených rámů jízdních kol a jejich dílců. Posuvná vjezdová brána byla vyrobena podobným způsobem.
Z exteriérové strany plotových dílců jsou navařené závěsy, umožňující navěšení a uzamčení parkovaných jízdních kol návštěvníků areálu.
Pro realizaci byl zhotoven vzor jednotného skládání rámů kol a zásad jejich spojování tak, aby výsledkem byl hravý a vtipný.

Piazzeta
Na piazzetě před kinem byly vysazeny čtyři stromy, které budou mít velkou stínící korunu. Kolem nich jsou osazeny mříže se zdůrazněným vertikálním členěním a výškou. Zhotovené jsou z plného ocelového profilu jako čistá kovářská práce s důrazem na klasický detail spojů. Na toto kruhové oplocení kmene stromů byly nasazeny konzole po obvodu tak, aby na ně mohly být připevněny dřevěné desky jako sedáky lavičky.

Autorská zpráva
Akce: Naše Napajedla – město pro život – revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ – 3. etapa
Autorem návrhu je Ing. arch. Michael Klang, CSc., projekt zpracovala společnost A PROFIL, spol. s r.o. (architekt Klang je jejím jednatelem a majitelem).
Zadavatelem projektu je Město Napajedla v rámci dotačního titulu.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*