Praha vypracuje dokument jednotící prvky veřejných prostranství

V návaznosti na postupné sjednocování pražského mobiliáře, kterým byl v roce 2017 odpadkový koš, lavička a stojan na kola a v roce 2018 k nim přibyla také zastávka, pokračuje Praha ve zlepšování kvality svých veřejných prostranství. Dnes se používá široká škála různých typů dalších prvků, jako jsou například sloupy, veřejná osvětlení či dlažba. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) proto přichystá nový Katalog doporučených prvků veřejných prostranství, který má za úkol veškeré tyto druhy městského vybavení shromáždit, vyhodnotit a systematizovat. Katalog bude vedle Manuálu tvorby veřejných prostranství, který se věnuje městu ze širšího hlediska, více specifický a bude zahrnovat již konkrétní výrobky a řešení. První verzi katalogu vydá IPR do konce roku 2021.

Rada hl. m. Prahy zadala IPRu vypracování Katalogu doporučených prvků veřejných prostranství. Cílem vzniku takového katalogu je sjednotit již existující dokumenty, které se věnují každému typu prvku zvlášť, nebo pro něj dokonce žádná pravidla neexistují. Hlavní motivací pro Prahu je zejména zkvalitnění a zkrášlení veřejných prostor, tedy parků, náměstí i ulic.

„Testovali jsme 45 různých lokalit napříč Prahou, na kterých se ukázalo, že jen v nich se nachází desítky různých typů prvků. Souvisí to zejména s rozdrobeností systému správy a údržby ulic v Praze. Jednotný katalog situaci velmi pomůže,“
komentuje situaci Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Péče o každou ulici a náměstí je totiž rozdrobena mezi desítky různých správců.  Každý z nich má pak vliv na to, jak veřejná prostranství vypadají. Jednotlivé typy městského mobiliáře vyžadují jiný druh údržby, různé náhradní díly a zejména jiné smluvní podmínky, což se městu prodražuje.

Dokument by tak mohl pomoci vyhodnocovat kvalitu i vlastnosti jednotlivých prvků z pohledu jejich funkčnosti, vzhledu či náročnosti na správcovství. Na základě toho by pak město mohlo počet typů postupně redukovat.

Katalog také určí podrobnější podmínky pro umísťování jednotlivých prvků, kterými Praha již disponuje, nebo jejich zavedení teprve chystá. Jedná se např. o nový pražský mobiliář, novou koncepci veřejného osvětlení či prvky pro zřizování stromořadí v ulicích. Konkrétní typy městského vybavení se budou pořizovat v souladu s charakterem konkrétní lokality, kterou bude hodnotit nově vzniklá pracovní skupina, která je složena z odborníků a relevantních městských společností, jako je např. ROPID či Technická správa komunikací hl. m. Prahy. To například znamená, že jiný typ lavičky může být doporučen v historickém jádru města, jiný ve vilové čtvrti, příměstském parku nebo na sídlišti.

Zveřejněný katalog bude sloužit především projektantům běžných úprav ulic jako podklad pro jejich práci a projednání projektů. Významná veřejná prostranství by pak měla být vždy předmětem individuálního posouzení a řešení.

„Inspirujeme se podobnými dokumenty, které mají zahraniční města jako Drážďany nebo Berlín. Praha však bude hledat svoji cestu, která jí bude nejvíce vyhovovat a přinášet užitek. Za důležitý přínos považujeme komunikaci napříč městskými složkami, vzájemné chápání potřeb a problémů, které v dnešním nastavení pokulhává,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.
tisková zpráva

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Monokultura je úpadek a jde přímo proti kreativitě, souvisí s monopolem a jeho podporou, stát je zcela impotentní a ještě sám sebe potvrzuje

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*