Pražská developerská společnost zahajuje svou činnost

Na konci května letošního roku bylo schváleno založení Pražské developerské společnosti (PDS), nové příspěvkové organizace Hlavního města Prahy. Společnost se bude zabývat přípravou městských bytových projektů a rozvojem pozemků a lokalit, které jsou primárně v majetku města. Záměr, který byl iniciován Petrem Hlaváčkem – náměstkem primátora pro územní rozvoj, byl od poloviny minulého roku intenzivně projednáván a od června letošního roku jsou podnikány potřebné organizační kroky, aby PDS začala v těchto týdnech samostatně fungovat.

Primárním cílem příštích měsíců je příprava několika konkrétních bytových projektů pro územní řízení tak, aby městské projekty splňovaly aktuální požadavky a zadání města, byly ekonomicky efektivní z hlediska stavebních nákladů i budoucího dlouhodobého provozu a samozřejmě měly architektonickou kvalitu jak z hlediska samotných budov, tak z hlediska začlenění do okolního prostředí.

PDS sídlí v centru města v tzv. Radničních domech v bezprostřední blízkosti Nové radnice. „Základ týmu již máme, ale vítáme další zájemce se zkušenostmi z oboru realit, developmentu a stavebnictví. Čeká nás intenzivní, pestrá a zajímavá práce. Velkou výhodou je i to, že tým bude u zrodu něčeho zcela nového,“ dodává Tomáš Veselý, zástupce ředitele magistrátu, který je zatím pověřen řízením PDS.

„PDS bude vystupovat především v roli land-developera, který připraví městský pozemek pro výstavbu ve veřejném zájmu, primárně pro projekty nájemního bydlení. PDS připraví koncept, provede ho schvalovacím procesem až k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Samotná realizační fáze bude probíhat ve spolupráci se soukromým sektorem, nebo i ve spolupráci s družstvy či stavebními společenstvími,“ doplňuje Petr Hlaváček.

Výsledkem bude zhodnocení městských pozemků a rozšíření městského bytového fondu. Profitovat ale bude také soukromý sektor, kterému se nabízí možnost spolupráce na projektech na připraveném území, kde již bylo dosaženo shody na hlavních parametrech výstavby a kde by tak realizace měla probíhat bez zásadních komplikací. 
tisková zpráva

Související články:
Praha zřídí k 1. červnu Pražskou developerskou společnost  27.4.2020

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*